Samma som förut: Bertil

• Jobbar 40 timmar per vecka och 8 timmar måndag till fredag.

• Blir sjuk en måndag och är sjuk hela arbetspasset.

Tidigare: Förlorade åtta timmars inkomst för dagen han blev sjuk. En femtedel av inkomsten den veckan.

Med karensavdraget: Förlorar 8 timmars inkomst (20 procent av 40 timmar). En femtedel av inkomsten den veckan.

Tjänar på avdraget: Berit

• Jobbar natt och 30 timmar per vecka, 10 timmar måndag till onsdag.

• Blir sjuk en måndag och är sjuk hela arbetspasset.

Tidigare: Förlorade 10 timmars inkomst. En tredjedel av inkomsten den veckan.

Med karensavdraget: Förlorar 6 timmars inkomst. En femtedel av inkomsten den veckan.

Förlorar på avdraget: Bari

• Jobbar 40 timmar per vecka och 8 timmar måndag till fredag.

• Blir sjuk vid lunch måndag och är sjuk halva arbetspasset.

Tidigare: Förlorade 4 timmars inkomst. En tiondel av inkomsten den veckan.

Med karensavdraget: Förlorar 8 timmars inkomst om han fortsätter att vara sjuk nästa dag (20 procent av 40 timmar). En femtedel av inkomsten den veckan.

Läs mer om hur reglerna för karens ändras här.

Karensavdraget

• De första januari försvinner karensdagen och ersätts med ett karensavdrag.

• I dag förlorar du hela inkomsten för de timmar du är sjukskriven under den första dagen av sjukdom.

• Med karensavdraget görs i stället ett avdrag på 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka, om du sjukskriver dig. Exakt hur det ska räknas ut kommer att bestämmas i respektive kollektivavtal.

• För den som jobbar vanliga åttatimmarsdagar blir det i de flesta fall ingen skillnad.

• De som jobbar mer oregelbundet och långa pass kommer att förlora betydligt mindre pengar på karensavdraget när de blir sjuka.