Stockholm har inte råd med ökad segregation. Stockholmarna röstade inte heller för ökad segregation.

Men tyvärr riskerar de kommande fyra åren att leda till just detta.

Stockholm har ett nytt borgerligt styre – även om de själva inte vill kalla sig borgerliga. Men politiken talar för sig själv.

De har öppnat upp för utförsäljningar av hyresrätter, de har redan hunnit stoppa många nya bostäder, däribland ett antal billigare hyresrätter i Stureby.

De föreslår nya privatiseringar och de prioriterar skattesänkningar framför välfärden.

I den första budgeten som presenterades från den nya majoriteten minskades stödet till de skolor med tuffast förutsättningar och skar ner i verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Allt för att möjliggöra en skattesänkning. Stora nedskärningar görs också på barn, kultur och fritid.

Från dessa områden plockas hela 66 miljoner kronor bort.

De nedskärningar som den borgerliga majoriteten gör på idrotten kommer omöjliggöra fortsatta satsningar

Emilia Bjuggren (S)

Pengar som skulle gått till fritidsgårdar, öppna förskolor, kollo och aktiviteter för barn och unga.

De senaste fyra åren var en period då bibliotek, museer, stadsarkivet, teatrar, konsthallar och samlingslokaler fick ökade besökssiffror. Fler än någonsin går nu i kulturskolan.

Vi öppnade ett helt nytt bibliotek i Östberga och fattade beslut om ett nytt bibliotek i Rågsved.

Med det nya styret gäller annan politik, med en kraftigt bantad kulturbudget. Det innebär ökade krav på intäkter för kulturskolan, som troligen måste nås genom avgiftshöjningar.

Kulturborgarrådet har flaggat för att Stadsteatern måste bli självfinansierad och i sin första intervju pekade han ut privatiserade bibliotek som en hjärtefråga.

Vakter ska prioriteras framför böcker på biblioteken. Det sägs ingenting om att unga ska få mer tillgång till kultur.

Barn och unga som idrottar presterar bättre i skolan, deras nätverk blir bättre och tilliten till samhället ökar.

Under den rödgrönrosa mandatperioden investerade vi rekordmycket i nya idrottshallar, vi satsade på ny öppen verksamhet, höjde föreningsstödet och hade avgiftsfri simskola under loven.

I den första budgeten som presenterades från den nya majoriteten minskades stödet till de skolor med tuffast förutsättningar och skar ner i verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Emilia Bjuggren (S)

De nedskärningar som den borgerliga majoriteten gör på idrotten kommer omöjliggöra fortsatta satsningar.

Hur många barn och ungdomar kommer att drabbas om det blir färre bibliotekarier på biblioteken?

Om det blir mindre personal i badhuset? Om fritidsgårdar tvingas stänga?

Det kommer framförallt drabba de barn vars föräldrar har minst pengar i plånboken.

Stockholm behöver fortsatta satsningar som kan ge fler unga stockholmare ett sammanhang och en meningsfull fritid, inte den borgerliga majoritetens skattesänkningar.