I dag, fredag, kom SCB:s färska siffror över partisympatier bland arbetare. Här syns endast två förändringar som är statistiskt säkerställda jämfört med SCB:s mätning i maj i år.

Moderaterna minskar sitt stöd med 2,6 procentenheter i gruppen. Samtidigt ökar Kristdemokraterna sitt stöd med 1,3 procentenheter.

Siffrorna visar också en ökning för Socialdemokraterna och en minskning för Sverigedemokraterna. Men dessa förändringar ligger inom den så kallade felmarginalen och går därför inte att dra några slutsatser från.

Johan Ulvenlöv, ansvarig för kampanjer och opinion på LO samt valledare i EU-valet, blev inte så förvånad när han såg de nedbrutna SCB-siffrorna.

Han har främst tittat på siffrorna som rör gruppen LO-medlemmar.

– Det har inte hänt så mycket bland LO-medlemmarna. Läget är stabilt. Det skulle förmodligen inte bli så stor skillnad om det skulle bli ett nyval nu på sekunden, säger han.

– Det vi kan se är att den återhämtning vi gjorde för Socialdemokraterna bland LO:s medlemmar i slutet av valrörelsen i höstas har stannat på den nivån. Det är inte tillräckligt och vi kommer naturligtvis jobba vidare.

Att Moderaterna tappat något i gruppen arbetare kommenterar han så här:

– De har väl inte skött den här regeringsbildningsprocessen på något bra sätt. Att först avsätta sittande statsminister utan att ha någon plan för hur de ska ta det vidare kostar väl något i opinionen.

Partisympatiundersökning för gruppen arbetare november 2018

Partisympatiundersökning för gruppen arbetare – stöd för S och SD sedan november 2014