I dag släppte SCB sin partisympatimätning uppdelad på olika grupper i samhället. Det är den sista före valet och här finns tre statistiskt säkerställda förändringar i arbetargruppen.

De som säger sig sympatisera mest med Socialdemokraterna har minskat, från 46,3 procent i november 2017 till 39,3 procent i nuläget.

Therese Gouvelin

LO om S-raset: För ensidigt fokus

Politik

Samtidigt har andelen arbetare som uppger att de ligger närmast Sverigedemokraterna ökat, från 17,1 till 21,3 procent.

Ökat har även Vänsterpartiet gjort under samma period, från 6,7 till 8,5 procent.

Partisympatiundersökning för gruppen arbetare maj 2018

Att en förändring är statistiskt säkerställd betyder att själva ökningen eller minskningen är säkerställd, inte att den är exakt så stor eller liten som ovan.

Skillnaden mellan män och kvinnor i gruppen arbetare är tydlig.

En fjärdedel av de manliga arbetarna sympatiserar med Sverigedemokraterna, motsvarande siffra för de kvinnliga arbetarna är 16,8 procent.

Partisympatiundersökning för gruppen arbetare – stöd för S och SD sedan november 2014

SCB mäter också partisympatier bland de fackligt anslutna. För samtliga centralorganisationers medlemmar, alltså LO, TCO och Saco, ökar andelen som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Fotnot: Arbetets diagram illustrerar partisympatierna bland dem som har ett arbetaryrke. Det valet motiveras av att SCB:s siffror för ”arbetare” är säkrare än siffrorna för ”LO-medlemmar”, då den förra gruppen är större.