Det går bra för Stockholms län. Regionen växer, människor flyttar hit och ekonomin går som tåget.

Det har lett till att arbetslösheten är låg och att många arbetsgivare till och med har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens.

Den dynamik och tillväxt som finns i Stockholm gör att det är lätt att få bilden av ett Stockholm där alla jobbar med reklam och finans.

Som om schablonbilden av Stockholms innerstad är den enda sanna bilden av hur Stockholmsregionen ser ut.

Men Stockholm är så mycket mer. I Stockholms län är 70 000 personer direkt anställda inom industrin.

Räknar man med de som arbetar inom industrinära tjänster så det ungefär 230 000 personer som är direkt beroende av industrin för sin försörjning.

I kommun och landsting är ytterligare 290 000 stockholmare anställda i välfärdssektorn. Sammanlagt står industri och välfärd för över 40 procent av arbetstillfällena i Stockholms län.

Den ekonomiska tillväxt som en stark industrisektor skapar ger förutsättningar för en stark välfärdssektor. Och en stark välfärdssektor är en förutsättning för en stark industrisektor. Industri och välfärd behöver varandra.

För oss som företräder Kommunals och IF Metalls medlemmar i Stockholms län är det uppenbart att den svenska modellen med starka fackföreningar, en dynamisk exportinriktad industrisektor och en generell skattefinansierad välfärdssektor är ett framgångsrecept.

Att industriarbetaren kan lämna sitt barn på förskolan och ta bussen till jobbet är en förutsättning för att svensk ekonomi ska kunna växa.

Vill vi ha en industrisektor som blomstrar ska vi satsa mer på välfärden och Kommunals medlemmar. De behöver fler kollegor, bättre arbetsmiljö, tryggare anställningar och bättre villkor

Jessica P Klemetsson & Stefan Leiding

Trygga anställningar och stabila socialförsäkringssystem ger möjlighet att göra ett bra jobb utan att oroa sig för morgondagen eller för att ens nära och kära ska klara sig.

När olyckan är framme ska ingen behöva gå från hus och grund.

Stockholm och Sverige blir inte mer konkurrenskraftigt genom skattesänkningar, nedskärningar och privatiseringar i välfärden.

Tvärtom, det är vårt välfärdssystem som gör oss konkurrenskraftiga.

Vill vi ha en industrisektor som blomstrar ska vi satsa mer på välfärden och Kommunals medlemmar. De behöver fler kollegor, bättre arbetsmiljö, tryggare anställningar och bättre villkor.

Vi vet att svensk industri inte kan konkurrera gentemot omvärlden med sämre villkor för de anställda, bara med bättre produkter.

Vi kan aldrig nöja oss med att vara mediokra. Vi ska alltid sträva efter att vara bäst.

Det är så vi byggt en industri i världsklass och det är så vi byggt ett välfärdssamhälle i världsklass.

Genom ordentliga och genomtänkta satsningar kan vi fortsätta att höja oss och trygga vår framgångsrika och unika samhällsmodell inför framtiden.