Utöver att välja generalsekreterare för de kommande fyra åren och utse världens värsta chef så samtalar världsfacket ITUC under den pågående kongressen kring olika strategiska utmaningar.

Diskussionerna om organisering, löner och ojämlikhet samt framtidens arbetsliv pågår under hela kongressveckan. Och med 1 200 delegater från över 130 länder – ofta med vitt skilda förutsättningar och utmaningar – är det många som ska tycka till.

Gig- och plattformsekonomin, dit företag som Uber och Airbnb räknas, var ett hett samtalsämne i arbetsgruppen för framtidens arbetsliv.

– I Chile används ny teknologi för att beröva arbetstagare deras rättigheter. Människor tvingas arbeta under usla villkor. Därför menar jag att det är väldigt viktigt att slå fast globala strategier för hur fackföreningarna ska möta den här utmaningen internationellt, sa Bárbara Figueroa, ordförande för chilenska CUT.

Tania Scacchetti från italienska CGIL instämde och tog upp vikten av att organisera den nya informella sektor som gig-ekonomin skapar.

– En stor omvandling är på väg och vi måste se till att vi representerar alla nya former av arbete. Vi måste stoppa kapplöpningen mot botten och se till att arbetares rättigheter har en central plats i debatten om ny teknologi.

AI oroar ILO: ”Människan måste regera över maskinerna”

Global

Jeremy Dear, vice ordförande för det internationella journalistfacket IFJ, höll ett passionerat anförande om Facebooks skadeverkningar i hans bransch.

– För vår del av arbetsmarknaden är de den största förbrytaren. De gör 335 miljarder dollar i vinst och betalar knappt någon skatt. De producerar inget eget innehåll samtidigt som de har underminerat den traditionella journalistikens affärsmodell. Som ett resultat av tidningsnedläggningarna blir hela städer utan oberoende media. Ett demokratiskt underskott sprider sig till hela sektorer av samhället.

För den japanska centralorganisationen JTUC-Rengos räkning påpekade Masayuki Shiota att teknikutvecklingen inte bara är ett hot, utan också en möjlighet.

– För oss i Japan finns det en förhoppning om att teknologi kan kompensera för en åldrande befolkning och brist på arbetskraft.

Det globala facket UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman höll med om att perspektivet är viktigt.

– I omsorgssektorn kan ny teknologi bidra till bättre arbetsmiljö och färre tunga lyft.

Från LO Norge tog ungdomsrepresentanten Lone Lunemann Jørgensen ton och riktade skarp kritik mot den höga medelåldern i världsfacket.

– På den här kongressen är färre än 30 procent av delegaterna under 35 år. Det är skamligt! Var är de unga? Vi borde också vara representerade här i dag, det är vår framtid vi diskuterar.

Arbetsgruppens ordförande svarade lika artigt som vanligt, men kanske med ett uns av självmedveten nervositet i rösten.

– Tack så mycket för det inlägget kamrat.

ITUC:s världskongress

I världsfacket ITUC ingår 331 centralorganisationer från drygt 160 länder, vilka tillsammans representerar 207 miljoner arbetare.

Världskongressen hålls vart fjärde år. Utöver att välja generalsekreterare ska kongressen också utse "världens sämsta chef" samt slå fast inriktningen för de närmaste fyra åren.

Tre arbetsgrupper behandlar också ämnena framtidens arbetsliv, organisering samt löner och ojämlikhet.