– Jag är lite överraskad över att man inte gör mer riskbedömningar, säger Peter Burman, projektägare för tillsynen på Arbetsmiljöverket, till Sveriges Radio.

Arbetsmiljöverket inledde sin tillsyn i april i år. Enligt Peter Burman sticker situationen för personal på HVB-hem och LSS-boenden ut jämfört med liknande branscher.

Hot och våld inom HVB och LSS kartläggs

Arbetsmiljö

De anställda blir i högre grad sjukskrivna efter att ha utsatts för hot eller våld, rapporterar Sveriges Radio.

– Det är så vanligt med slag, fula ord, rivmärken och annat att personalen nästan upplever en immunitet mot det. Det är bedrövligt, säger han till Sveriges Radio.

Arbetsmiljöverket ska fortsätta med sin tillsyn under nästa år. Hittills har sju av tio granskade boenden haft brister som måste åtgärdas.

Vad är HVB-hem och LSS-boende?

HVB-hem står för hem för vård eller boende. En verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Målgrupp är bland annat barn, unga eller familjer med behov inom socialtjänstens område, till exempel beroendeproblematik. Även ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige kan få plats på HVB-hem.

LSS-boende är ett boende som är anpassat för personer med funktionsnedsättning. LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Källa: Inspektionen för vård och omsorg, IVO.