I övergångsregeringens budgetförslag får Arbetsmiljöverket 767,6 miljoner i anslag för nästa år.

Det är en minskning med 6,4 miljoner jämfört med det man räknade med i 2018 års budgetproposition, berättade Arbetet i går, måndag.

Men om Moderaterna får bestämma blir det ännu mindre pengar till Arbetsmiljöverket. I partiets budgetmotion får myndigheten 25 miljoner mindre än det regeringen föreslår.

Och det är en minskning med 3,3 procent jämfört med Arbetsmiljöverkets anslag för innevarande år.

Övergångs­budgeten: Arbetsmiljöverket måste spara

Arbetsmiljö

Om Moderaternas budgetförslag går igenom kommer det att få märkbara konsekvenser för Arbetsmiljöverkets verksamhet.

– Ja, det är klart att det får konsekvenser. Man måste också komma ihåg att runt 100 miljoner är öronmärkta för de regionala skyddsombuden. Så det ingår inte i vår anslagsbudget, säger Håkan Olsson, som är ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Det innebär alltså att sänkningen i själva verket är närmare 3,8 procent av den direkta budgeten för Arbetsmiljöverket.

Enligt Moderaterna är besparingarna ett led i att effektivisera verksamheten.

– Det finns inget som visar att vi skulle vara ineffektiva just nu. Jag anser att vi bedriver en verksamhet som är effektiv. Sedan är det alltid alla myndigheters uppdrag att se hur vi kan effektivisera mera, säger Håkan Olsson.

Han nämner exempelvis att myndigheten försöker hitta olika typer av innovativa lösningar.

– Det kan till exempel handla om hur vi kan arbeta med automatiseringar av vissa beslut och tillstånd. Men det är på längre sikt. Nu är det snabba puckar, vi får se vilka lösningar vi kan hitta för att klara besparingskraven.

Håkan Olsson utesluter inte att det kan bli nedskärningar på personal.

– Det kan bli så. Vi är ändå en organisation med en stor personalkader och ganska låga omkostnader. Så det kan förstås påverka antalet medarbetare. Men vi kan inte säga något i dag, vi ska diskutera frågan i ledningen i slutet av veckan. Så länge vi inte har någon regering på plats så vet vi ju inte hur det blir med eventuella nedskärningar.