SLUTREPLIK. Christofer Fjellner, moderat EU-politiker, fortsätter sitt mediala korståg mot bland annat den sociala pelaren och just nu arbetsvillkorsdirektivet.

Till skillnad från Fjellner har dock vi socialdemokrater varit aktiva på riktigt.

Redan när förslaget presenterades kritiserade vi ansvarig kommissionär för att förslaget inte tog tillräcklig hänsyn till vår arbetsmarknadsmodell.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är en politisk avsiktsförklaring som lyfter fram vikten av anständiga löner, goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och vikten av starka parter på arbetsmarknaden.

”Socialdemokraterna motarbetar den svenska modellen”

Debatt

Det vill säga sociala rättigheter som vi socialdemokrater värnar och står upp för, medan Fjellner och Moderaterna konstant visar på motsatsen.

Pelaren är inte rättsligt bindande och överför ingen ytterligare makt till EU, tvärtemot vad Fjellner hävdar i sin replik i Arbetet.

Vad gäller arbetsvillkorsdirektivet anser vi dock att visa att vissa delar inte är acceptabla.

Något vi under hela processen varit mycket tydliga med gentemot den ansvarige rapportören ifrån Liberalernas och Centerns partigrupp, men också mot vår egen partigrupp.

Vi avstod följaktligen i omröstningen för att visa att vårt stöd är villkorat till att förslaget förbättras i trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen.

Om de skrivningar som rör vår modell hanteras på ett bra sätt under trepartsförhandlingarna kommer vi socialdemokrater att stödja överenskommelsen eftersom grundambitionen med direktivet är positiv.

”Vi utmanar EU-kommissionen för den svenska modellen”

Debatt

Det handlar om att främja tryggare och säkrare anställningar och förbättra levnads- och arbetsvillkoren i medlemsstaterna.

Kvarstår problemen med att direktivet negativt påverkar den svenska modellen kommer vi att rösta emot i slutomröstningen precis som vi skrev här tidigare i Arbetet.

Slutomröstningen sker inte förrän frågan är färdigbehandlad i trepartsförhandlingarna, vilket Fjellner borde vara väl medveten om.

Men eftersom han sällan är med och förhandlar om viktiga frågor har vi överseende med att det kan vara förvirrande.