Aldijana Omerovic Herbert är en av de tre kvinnliga biljettkontrollanter som utsatts för sexuella trakasserier på ISS.

Hon konstaterar för Sekotidningen att det nåtts en överenskommelse och lägger till:

– Vi sa ”stopp” och förhoppningsvis kommer det som hände oss inte att upprepas. Två av oss jobbar kvar och kan delta i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen. Det känns som en seger, säger hon.

Carina Lindberg är förbundsjurist på Seko.

– Vi hade bra på fötter och vi var inte rädda för att pröva ärendet, men vi hittade en bra förlikning. Vi ser det som en upprättelse för kvinnorna.

Parterna möttes under onsdagen för en muntlig genomgång kring de sexuella trakasserierna, där det framstod som om de stod långt ifrån varandra.

Men de fortsatta förhandlingarna slutade med förlikning.

Det ligger i Arbetsdomstolens uppdrag att förlika parterna. Målet kommer inte att prövas i domstolen.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Sekotidningen, som tillsammans med Arbetet och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.