Arbetsledare som gått in i kvinnornas omklädningsrum och sedan pratat öppet om vilka trosor kvinnorna haft på sig.

Det är bara en av flera händelser som gjort att tre kvinnliga biljettkontrollanter på ISS nu polisanmält sina arbetsledare för grova sexuella trakasserier och hot.

Sekotidningen som pratat med kvinnorna, anställda och fackliga företrädare skildrar en arbetsmiljö fylld av kränkningar och grova kommentarer.

– Personal har flytt från den dåliga arbetsmiljön, i stället för att protestera. De som sagt ifrån har bestraffats på olika sätt. Jag ska snart gå i pension så jag är inte rädd, säger Kebba Trawally som är är klubbordförande vid biljettkontrollen, till Sekotidningen.

Två av kvinnorna är i dag sjukskrivna och en kvinna har tvingats säga upp sig, enligt ett pressmeddelande från Seko.

Enligt Sekotidningen har anställda som sagt ifrån i frågan drabbats av ändrat schema eller hot om uppsägning. Samtidigt jobbar de utpekade arbetsledarna kvar.

– Dessa arbetsledare har med all tydlighet visat att de har egenskaper som är direkt olämpliga för någon i arbetsledande befattning. Det minsta man kan begära är att de omplaceras till andra arbetsuppgifter, säger Sekos ordförande Valle Karlsson, i en kommentar.

För Sekotidningen berättar kvinnorna att de fått kommentarer om att bananen de äter inte är större än det arbetsledaren har i byxan, och enligt vittnesmål har det funnits ”ett gäng som hejat på beteendet” på arbetsplatsen.

– Det är inte bra hos oss. Från första stund har personalen farit illa, av mobbning, sexuella trakasserier, kränkningar av alla de slag. Det finns en jargong som kan ta sig uttryck i att en kvinna säger att hon är väldigt trött en morgon, då svarar chefen: har du knullat hela natten, säger klubbordförande Kebba Trawally, till Sekotidningen.

ISS har hand om biljettkontrollen i tunnelbanan i Stockholm för SL:s räkning.

Så här skriver ISS i en kommentar till Arbetet:

”Vi tar alla synpunkter och klagomål på största allvar, och har en nolltolerans mot sexuella trakasserier och andra olämpliga beteenden. Vi har därför gjort en egen utredning, och agerat med stöd av vad som kommit fram i den. Men förhandlingarna med de fackliga organisationen är ännu inte avslutade. Därför kan vi inte närmare gå in på detaljer kring hur vi ser på, och har agerat i, just detta ärende. De samtalen förs direkt med facket.”

En lokal förhandling slutade i oenighet och den 13 mars är planerat datum för centrala förhandlingar.

I den lokala tvisteförhandlingen krävde Seko skadestånd för bland annat brott mot personuppgiftslagen för spridning av sjukjournaler, brott mot lagen om anställningsskydd för framprovocerad uppsägning, trakasserier och diskriminering.

När det gäller sjukjournaler handlar det om att arbetsledarna låtit dem ligga framme så att andra anställda kunnat se dem, enligt Sekos presstjänst.

Seko menar att arbetsledarna bör omplaceras eller åtminstone fråntas sin arbetsledande ställning.

– Förutom skadeståndet är grundkravet att de här arbetsledarna inte ska vara i närheten av de här kvinnorna. De har visat på beteende som inte är förenligt med chefsskap. Man kan ställa sig frågan om det är rimligt att de över huvud taget har en arbetsledande position? säger Jonas Pettersson, planerings- och kommunikationschef på Seko.