De rika klarar sig alltid. Det är närmast en naturlag.

Vår tids ödesfråga – den globala uppvärmningen – kommer påverka oss alla men det är de mest utsatta som drabbas först. Det är precis som det brukar vara.

Företeelser som känns som naturlagar är sällan det. Saker vi tagit för givna har vi lyckats förändra förr.

Kvinnor har börjat lönearbeta med egen inkomst, barn anses vara egna individer och en svetsare kan bli statsminister.

Tre fenomen vars motsats ansågs vara en naturlag för inte allt för många år sedan. Fenomen som vi gemensamt sett till att förändra.

För så är det ju – det är genom vår kollektiva styrka vi på riktigt blir starkare.

Det är vad som kännetecknat Socialdemokraterna som parti och det är vad som krävs för att vi ska kunna klara av klimatutmaningen.

Jag tror på att varje enskild insats gör skillnad och jag tror att de val jag gör i min vardag kan påverka tillvaron såväl för mig själv som för andra.

De rika klarar sig alltid. Oavsett färg på regering eller riksdag, har de resurser för att klara av enorma skattesänkningar, utförsäljningar av hyresrätter och neddragningar i välfärden

Emilia Töyrä

Mitt ansvar ska inte tas ifrån mig, lika lite som möjligheten för mig att göra mina egna misstag och framsteg.

När det gäller att bromsa den globala uppvärmningen, krävs att jag såväl som mina medmänniskor fattar aktiva beslut som går i rätt riktning men framför allt att vi gör saker tillsammans.

Sverige är drivande internationellt för att alla länder ska ta sitt ansvar och vi anses ofta vara ”bäst i klassen” – trots att vi som land ligger riktigt dåligt till.

Skulle alla leva som en genomsnittssvensk skulle jordens årstillgångar ta slut i mars.

Vi behöver en politik som orkar fatta de tuffa besluten och som inte lägger hela ansvaret och skulden på de enskilda individerna.

I dag är arbetarklassen tagen som gisslan i klimatdebatten och används som slagträ för att inte göra de strukturella förändringar som krävs.

När politiska reformer diskuteras, snävas det ner till en fråga om flygskatt och bensinskatt som ekonomiskt drabbar arbetarna, medan de riktiga nedsmutsarna – de rika – är de som också tjänar mest på den diskussionen.

De rika klarar sig alltid. Oavsett färg på regering eller riksdag, har de resurser för att klara av enorma skattesänkningar, utförsäljningar av hyresrätter och neddragningar i välfärden.

För de av oss som är beroende av en avgiftsfri skola, en väl utbyggd föräldraförsäkring och ett schysst barnbidrag är verkligheten en annan.

Vi behöver politiken och vi behöver påverka politiken.

Låt inte de som vill bagatellisera klimatfrågan ta över diskussionen.

Det är bråttom nu och vi måste se till att vi alla klarar oss.