ARBETET GRANSKAR. Offentliganställdas #allmänhandling, polisernas #nödvärn, försvarsanställdas #givaktochbitihop och kriminalvårdarnas #virivermurarna.

I förra höstens Metoo-upprop berättade myndighetsanställda om sextrakasserier på jobbet.

Men när Arbetet granskar de sex största statliga myndigheterna, som totalt har närmare 100 000 anställda, syns inte någon ökning av anställda som anmäler sexuella trakasserier till sin arbetsgivare.

Flera myndigheter kan inte heller redovisa antalet anmälningar.

Kriminalvården märks ingen ökning av ärenden som rör sextrakasserier sedan Metoo, enligt Minna Forsblom, enhetschef för arbetsgivarstöd och arbetsmiljö på HR-avdelningen.

– När vi fick in #virivermurarna såg vi i berättelserna att det finns en tystnadskultur och den behöver vi jobba bort. Vi hade räknat med att anmälningarna skulle öka och vi är förvånade över att vi inte ser det.

#Metoo

15 fall av sextrakasserier i staten 2018

Arbetsmiljö

Under 2017 utredde HR-avdelningen på Kriminalvården 31 ärenden som rör trakasserier, kränkningar och sexuella trakasserier mellan medarbetare.

I år har hittills 27 ärenden utretts. Siffrorna sticker inte ut mot tidigare år.

Alla fall når inte HR-avdelningen, eftersom de kan utredas ute i verksamheten.

Försäkringskassan har endast haft runt tre ärenden årligen de senaste åren: ”En sak att ta med i beaktande kring detta är att Försäkringskassan är en starkt kvinno-dominerad arbetsplats”, skriver myndighetens presstjänst.

Skatteverket vet inte myndighetens HR-avdelning om de inrapporterade fallen av sextrakasserier mot kollegor har ökat. Det syns inte i incidentsystemet, inte heller vilka trakasserier det handlar om.

– Vi arbetar jättehårt för att få till ett bra system där vi verkligen kan se fakta. Det blir nog klart efter årsskiftet, säger Sofia Martell, enhetschef på Skatteverkets HR-avdelning.

AF-chef sparkades efter sextrakasserier – får 1,3 miljoner

Arbetsrätt

Antalet incidenter som rör trakasserier ser ut att bli fler 2018 jämfört med tidigare. Men de trakasserifall som HR-avdelningen hanterat har inte varit av sexuell art.

Är du förvånad över det?
– Jag vet inte. Jag tror att det fortfarande är mycket som är subtilt och att det då är svårt att reagera och agera, säger Sofia Martell.

Försvarsmakten saknar en sammanvägd bild av anmälningar. Ofta hanteras de ute på arbetsplatserna.

– Däremot jobbar vi på att få till det. Vi inser att vi måste ta ett starkare grepp kring de här frågorna, säger Katarina Hellner, chef för den civilrättsliga sektionen på Försvarsmaktens juridiska avdelning.

Arbetsförmedlingen har endast två anmälningar om sexuella trakasserier som rör kollegor kommit in hittills under året.

I fjol var siffran fyra och året dessförinnan, 2016, anmäldes tre incidenter. Myndigheten kan inte svara på varför siffrorna är så låga.

Metoo-hösten var tung för polismyndigheten: Då vittnade hundratals poliser bland annat om tafsande och sex-sms från chefer under hashtaggen #nödvärn.

Vittnesmålen ledde till 237 polisanmälningar, men alla inledda förundersökningar lades ner. Ofta för att berättelserna var anonyma.

Polismyndighetens siffror sticker ändå ut. Arbetet har bett myndigheten att sortera ut anmälningar som rör kollegor.

Först svarar Polisens HR-ansvariga att man inte upplevt att de ärendena ökat sedan Metoo. Men när myndigheten tittar närmare på siffrorna upptäcker de faktiskt en ökning.

Hittills i år har 21 anmälningar kommit in, att jämföra med 19 anmälningar 2017 och 5 anmälningar 2016.

Anmälningarna gäller brott av sexuell karaktär.

Facket ST:s ordförande Britta Lejon tror att det finns ett stort mörkertal.

– När vi undersökt andra arbetsmiljöfrågor har vi sett att det finns en kultur i vissa myndigheter att ”lite får man tåla”. Det kan nog gälla även här.

– Vi tror också att det finns en osäkerhet kring vad som är sexuella trakasserier hos både anställda och chefer, säger Britta Lejon.

Anmälningar om sextrakasserier

• Skatteverket – 10 000 anställda: Inga ärenden har nått personalansvarsnämnden (PAN) 2018, liksom tidigare år. Statistik över totala anmälningar av sexuella trakasserier finns inte, räknas som trakasserier.

• Försvarsmakten – 20 000 anställda: 6 ärenden har nått PAN, två ytterligare ska beslutas. Ökning mot tidigare år. Sammanställd statistik över totala antalet anmälningar saknas dock.

• Polisen – 30 000 anställda: 1 ärende i PAN, samma antal som tidigare år. Anmälningar som rör sextrakasserier från kollegor har ökat rejält sedan 2016.

• Försäkringskassan – 14 000 anställda: 0 ärenden i PAN senaste åren. Tre anmälningar om sexuella trakasserier, samma siffra som tidigare år.

• Kriminalvården – 10 000 anställda: 4 fall i PAN i år, en liten ökning. Utredningar om sexuella trakasserier har inte ökat.

• Arbetsförmedlingen – 14 000 anställda: Ökning av fall som nått PAN, fyra hittills i år. Ingen ökning av totala anmälningar av sextrakasserier.