ARBETET GRANSKAR. Arbetet har gått igenom ärenden som tagits upp av de sex största myndigheternas personalansvarsnämnder under 2018.

Två myndigheter, Skatteverket och Försäkringskassan, har inte haft några fall av sexuella trakasserier uppe i personalansvarsnämnden hittills i år.

Arbetsförmedlingen

En manlig arbetsförmedlingschef ofredar två medarbetare sexuellt. Chefen har bland annat tagit på de anställdas bröst, en anställds rumpa och fört medarbetarens hand så att den berörde chefens könsorgan. När en av medarbetarna i ett enskilt möte markerar mot chefens jargong tar han demonstrativt av sig glasögonen och stirrar på hennes bröst.

AF-chef sparkades efter sextrakasserier – får 1,3 miljoner

Arbetsrätt

Chefen har efteråt sagt att han har ”pussats” med de två anställda men tillbakavisar att det skulle handla om sexuella trakasserier. Men andra anställda har sett flera av händelserna. Och eftersom det under utredningen kommit fram att chefen lämnat osanna uppgifter väljer arbetsgivaren att bedöma fallen som trovärdiga.

Påföljd: Avsked.

Men… Hans fackförbund Akademikerförbundet stämmer Arbetsförmedlingen och kräver 200 000 kronor i skadestånd. Förbundet menar att det inte finns grund för avskedande. Men i stället nås en förlikning och mannen får närmare 1,3 miljoner kronor i ersättning av Arbetsförmedlingen.

En manlig anställd lägger anonymt en dvd-film i en kvinnlig kollegas postfack. Titeln på filmen är ”Historien bakom långt ner i halsen. Lovelace”. Personalansvarsnämnden tycker inte att det spelar någon avgörande roll att filmen marknadsförs som ett drama. Det tycker mannen.

Påföljd: Varning.

En manlig anställd bastar med en manlig kollega i Arbetsförmedlingens källarlokaler. Han tar en nakenbild av sin kollega, utan att kollegan är medveten om det. Senare den kvällen skickar mannen bilden till en annan kollega under hennes avskedsfest.

Påföljd: Löneavdrag för fem dagar med 25 procent av dagslönen.

En man som jobbar som arbetsförmedlare skickar nakenbilder på sig själv till två kvinnliga kollegor. En av kvinnorna upplevde kontakten med mannen som skrämmande och hotfull.

Påföljd: Löneavdrag för fem dagar med 25 procent av dagslönen.

Polisen

En polisinspektör uppträder olämpligt mot tre kollegor. Ärendet skrivs av, eftersom förundersökningen som gäller ofredande är nedlagd.

Försvarsmakten

En manlig anställd fäller sexistiska kommentarer till en kvinnlig anställd under Aurora-övningen och rör henne på ett ”oönskat sexuellt sätt”.

Mannen förklarar sitt agerande med att det i gruppen finns en intern jargong som för utomstående kan uppfattas som sexistisk och rå. Han säger även att det i gruppen kunde förekomma fysiska beröringar som kunde upplevas som gränsöverskridande.

#Metoo

Inte fler anmälningar av sextrakasserier – trots Metoo

Arbetsmiljö

Personalnämnden skriver att även andra i gruppen upplever att jargongen är sexistisk.

Påföljd: Löneavdrag för fem dagar med 25 procent av daglönen.

En manlig anställd har tagit på en kvinnlig kollega när hon bytte om. Han har även haft ett sexistiskt språkbruk. Två kvinnor har anmält honom. Nämnden gör också klart att om mannen fortsätter med beteendet kan ett avsked bli aktuellt.

Påföljd: Löneavdrag för sju dagar med 25 procent av daglönen.

En manlig anställd har anmälts för att ha gjort upprepade sexuella anspelningar. Utredning pågår. Men mannen har lämnat sin tidigare befattning och gör andra arbetsuppgifter i väntan på beslut.

En manlig anställd har skickat sms och meddelande med sexuella anspelningar och sexistisk jargong till kvinnliga kollegor.

Mannen och hans fack, Försvarsförbundet, har i ett yttrande sagt att läkare hade förskrivit en hög dos av medicin och att mannen därmed överdoserat. Nämnden konstaterar dock att mannen skickade meddelanden även tidigare än den period som lyfts i läkarintyget.

Påföljd: Varning.

En manlig kapten har vid flera tillfällen omotiverat tagit på en kvinnlig underställd kollega och även försökt att kyssa henne på en julfest. Mannen påstår att det inte går att undvika viss kroppskontakt ombord och att han endast kramat henne på festen.

Men kvinnans bild bekräftas av ytterligare en person, och nämnden väljer därför att gå på kvinnans berättelse.

Påföljd: Löneavdrag för sju dagar med 25 procent av daglönen.

En sjöman gör muntliga närmanden mot en kvinnlig kollega på en fest. Sedan visar mannen sitt kön för kvinnan och ber henne utföra sexuella handlingar.

Påföljd: Löneavdrag i sju dagar med 25 procent av daglönen.

Kriminalvården

En manlig anställd skickar olämpliga meddelanden med sexuellt innehåll till två yngre kollegor via sociala medier.

Mannen har fyra år tidigare fått tio dagars löneavdrag för att han ”utfört handlingar med sexuell innebörd” mot en kollega. Nämnden skriver att den övervägt att skilja mannen från hans anställning.

Påföljd: Löneavdrag i 20 dagar med 25  procent av dagslönen.

En man som jobbar på ett häkte har flera gånger trakasserat medarbetare med sexprat. Mannen ska ha beordrat två vikarier att stanna kvar och lyssna i 30 minuter.

Påföljd: Löneavdrag i 20 dagar med 25 procent av daglönen.

En manlig anställd har kränkt både medarbetare och klienter genom olämpliga uttalanden och handlingar vid flera tillfällen. Bland annat kränkande uttalanden av sexuell karaktär. När hans chef gick förbi sa han till kollegorna ”henne skulle jag vilja knulla”.

Påföljd: Löneavdrag i 15 dagar med 25 procent av daglönen.

En manlig kriminalvårdare utsätter kollegor för massage och oönskad beröring som upplevs som obehagligt och gränsöverskridande.

Påföljd: Löneavdrag i tio dagar med 25 procent av daglönen.

Personalansvarsnämnd beslutar om påföljder

• De anmälningar som kommer in når i vissa fall myndigheternas personalansvarsnämnder (PAN). Nämnden får bland annat besluta om varning, löneavdrag, åtalsanmälan och avsked, med stöd av lagen om offentlig anställning. Det ska handla om att den anställda ”åsidosatt sina skyldigheter i anställningen av oaktsamhet eller uppsåtligen”. Vad som går vidare till PAN avgörs från fall till fall.

• Arbetet har hittat 15 ärenden som nått fyra av de sex myndigheternas ansvarsnämnder under 2018. Två myndigheter, Försäkringskassan och Skatteverket, har inte haft något fall uppe de senaste tre åren. Polisen har endast haft ett fall som hanterats i nämnden i år, men det skrevs av.

• Under 2018 har Försvarsmakten haft sex fall av sexuella trakasserier uppe i sin nämnd. Ytterligare två väntar fortfarande på beslut. Det är fler än tidigare år. Även Arbetsförmedlingen har haft fler fall uppe i år.

• Den vanligaste påföljden är fem eller sju dagars löneavdrag.