Tolv personer från Transport, bland andra ordförande Tommy Wreeth, åkte till den internationella transportarbetarkonferensen i Singapore.

Aftonbladet avslöjade sedan att de reste i business class trots att flera av deltagarna började resan med semester och att man bodde på ett femstjärnigt hotell trots att det fanns billigare alternativ.

Kostnaden för resan landade på omkring 600 000 men kunde ha halverats om man valt billigare flyg och hotell.

Reaktionerna lät inte vänta på sig och förbundet fick massiv kritik från besvikna medlemmar.

Transport: Kostnader för kongress enligt vårt reglemente

Nyheter

Nu har Transport beslutat att tillsätta en grupp som ska se över förbundets resepolicy.

– Jag har i dag beslutat att vi ska tillsätta den här gruppen för att se om vi kan förändra eller förtydliga exempelvis vårt nuvarande resereglemente. Det är viktigt att gå till botten med det här efter alla frågor vi fått kring vår resa till den internationella transportarbetarekongressen i Singapore, säger Tommy Wreeth i en kommentar.

Efter avslöjandet sade Tommy Wreeth till Arbetet att man efter kongressen 2017 och de tidigare avslöjandena om förre ordföranden Lars Lindgrens extravaganser, påbörjat en översyn av alla policyer.

Men resan till Singapore ska ha skett enligt befintligt reglemente.

– Vi har följt gällande resereglemente och uppdragsreglemente och allting. Ingen har fått något betalt av förbundet som inte har med kongressen att göra och det som ska förmånsbeskattas kommer att förmånsbeskattas, sade Tommy Wreeth till Arbetet då.

Gruppen som ska se över resereglementet kommer att bestå av såväl externa medverkande som representanter från Transport. Ingen från Transports förbundsstyrelse kommer dock att ingå.

Tommy Wreeth är noga med att han själv inte kommer att vara med och tillsätta gruppen eller sätta några gränser för vad den ska jobba med.

– Vi inledde ett arbete redan 2017 med att se över förbundets policyer, däribland resereglementet. Men de frågor som väckts under den senaste tiden visar tydligt att vi måste rannsaka oss själva och göra en omstart i den här frågan.