Gick valet bra eller dåligt för Socialdemokraterna?

Detta är en grundläggande fråga men inte helt oomtvistad.

De facto backar partiet i antalet röster, men det gick inte heller lika dåligt som både valundersökningar visat och som många experter väntat.

Särskilt i ett europeiskt perspektiv, var resultatet inte direkt dåligt. S är fortfarande största partiet i riksdagen och tillsammans med Vänsterpartiet och MP blev de trots allt större än Allianspartierna.

Så svaret på frågan är både och. Ja det gick bra och det gick dåligt, beroende på jämförelsepunkter och perspektiv.

Katalys anlägger en negativ utgångspunkt med underrubriken ”Varför Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val någonsin” i den valanalys som släpps i dag.

Så vad är slutsatserna av vänstertankesmedjans valanalys? Vad bör Socialdemokraterna göra för att lyckas i nästa val?

Det behövs reformer, jämlikhet och en ny socialdemokratisk politik. En tydligare klass- och vänsterpolitik bland väljarbasen samt en ännu mer levande folkrörelse.

Klass är inte oväntat ett ledord genom hela rapporten utifrån ekonomisk ojämlikhet och den klassiska vänster-högerskalan.

Och för att få svensk socialdemokrati på rätt köl förklaras behovet att lämna åtstramningspolitiken därhän och i stället satsa på en helt ny ekonomisk politik med skattereformer och mer vågade satsningar på jämlikhet.

Detta är i sig ett viktigt inspel till svensk socialdemokrati för framtiden, inte bara för att vinna nästa val.

Precis som andra valanalyser utvärderar Katalys Socialdemokraternas valstrategi som släpptes i våras, där hårda frågor om lag och ordning fick plats under den första och mjuka frågor om jämlikhet fick plats under den andra delen av valrörelsen.

Först ett steg åt höger och sedan ett till vänster, skulle man kunna säga. Utifrån opinionssiffror var den andra delen mest lyckad.

Ett intressant tankeexperiment är hur valsiffrorna sett ut om vårens valrörelse lika mycket hade fokuserat på reformer och jämlikhet som sensommarens.

Mobiliseringen av hela arbetarrörelsen inför valet tas också upp, och hur detta inverkade positivt på valresultatet.

Det är tydligt att de organisatoriska satsningar som partiet och facket gjorde gav resultat.

Det var inte bara dörrar som knackades och samtal som ringdes, det var också en närmast folklig uppslutning kring ett gemensamt mål som förenade en folkrörelse som varit sömnig ganska länge.

En intressant ingrediens i underlaget som dessvärre inte utforskas på djupet är frågan om jämställdhet.

Rapporten beskriver kvinnliga väljare som mer vänster än männen, där 46 procent jämfört med 36 procent stödjer de rödgröna partierna. I en senare del av rapporten skriver författarna om ”väljarnas viktigaste frågor” och ”LO-väljarnas viktigaste frågor”.

Bland de förstnämnda var de vanligaste svaren sjukvård, skola och jämställdhet. Det sistnämnda var ämnet som ökat i betydelse för väljarna sedan förra valet.

Även bland LO-väljarna hade denna fråga klättrat, mer än hälften tyckte att detta var en mycket viktig fråga.

Kanske berodde intresset på Metoo, kanske på en större kunskap om vad jämställdhet innebär.

Det hade varit intressant med en tydligare och mer utförlig genusanalys för att förstå valresultatet utifrån den här informationen.

Möttes väljarnas intresse för jämställdhetsfrågor bättre av Socialdemokraterna eller av något annat parti? På vilket sätt påverkade det valutgången?

Bland många kvinnliga mitten-vänsterväljare ansågs Centerpartiets Annie Lööf vara ett bra alternativ, i egenskap kvinnlig, ung ledare.

Och i valspurten lyfte både Ebba Bush Thor och Sara Skyttedal från Kristdemokraterna fram sitt parti som det bästa jämställdhetsalternativet.

Men faktum är att Socialdemokraterna som första feministiska regering mellan 2014-2018 genomfört många jämställdhetssatsningar som mycket väl kan ha ökat förtroendet i just de frågorna hos allmänheten.

Dessutom gjordes flera uppmärksammade utspel med bäring på jämställdhet veckorna innan valet som försvarare av kvinnors rättigheter och aborträtt.

Hur S kommer att förnyas inför nästa val återstår att se.

Sannolikt blir Katalys valanalys istället viktigare som vänsterinlaga i en mycket viktig intern debatt som avgör den framtida riktningen för partiet på lång sikt.

I detta syfte fyller rapporten en mycket viktig funktion.