– Har man varit med om ett utbrott på en avdelning, så är man rätt varsam om man själv blir smittad, säger Ragnhild Karlsson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Sprids vinterkräksjukan vid exempelvis en avdelning för kirurgi uppstår helt andra risker än på en ”vanlig” arbetsplats. Därför ger de flesta landsting och regioner ut detaljerade hygienrekommendationer för vinterkräksjukan.

Vinterkräksjuka: Hur länge ska man stanna hemma?

Verktygslådan

De tar upp allt från isolering av smittade patienter till hur städning, disk och tvätt av sängkläder ska gå till.

– Rekommendationerna brukar uppdateras varje höst. I region Östergötland, som jag kommer från, har de just förnyats, säger Ragnhild Karlsson.

För personal som får vinterkräksjuka gäller att de kan återgå i tjänst ”efter 24 timmars stabil symtomfrihet”, men inte hantera livsmedel förrän 48 timmar utan symtom har gått.

– Sjuksköterskor och andra som har yrken med legitimation utgår alltid från patientsäkerheten, säger Ragnhild Karlsson. Skulle någon gå tillbaka till jobbet för tidigt efter vinterkräksjuka är det arbetsgivarens ansvar att säga till, men jag tror att man också skulle bli hindrad av kollegor.

Forskning ska visa om vinterkräksjuka smittar via luften

Nyheter

I en del landsting och regioner finns regler om att anställda som smittas av vinterkräksjuka i jobbet slipper karensdag när de stannar hemma.

Nationella regler finns däremot inte, och enligt Ragnhild Karlsson riskerar en del av Vårdförbundets medlemmar att förlora orimligt mycket lön då de blir sjuka.

2019 införs nya regler om karensavdrag i stället för karensdag, just för att de som arbetar skift inte ska förlora mer än andra när de är sjuka.

Oavsett hur de nya reglerna kommer att fungera har Ragnhild Karlsson ett råd till medlemmarna:

– Får du vinterkräksjuka på jobbet, så ta upp karensdagen med din chef. Man kan alltid föra en dialog med arbetsgivaren om det här.