Återigen har två unga män skjutits till döds. Och återigen slår någonting till hos oss, en rädsla, en vilja att värna livet.

Att skjuta för att döda ligger så långt från allas vår verklighet att det skapar en känsla av osäkerhet inför hela tillvaron, var vi än befinner oss i samhället.

För övergrepp och mord ser vi ofta i samhällen som faller isär, där allt fler utsätts för hot och våld.

I Brasilien var det ökade våldet en klar orsak till högerextremisten Bolsonaros valvinst.

I Filippinerna ledde det allt mer utbredda kriminella våldet till högerextremisten Dutertes vinst när han lovade krig mot knarkhandeln.

I ett samhälle i upplösning har totalitarismen alltid lättare att få fäste.

Och i Sverige gör Sverigedemokraterna allt för att blåsa upp våldstatistiken.

Med egenhändigt hopsnickrade data vill Sverigedemokraterna ge sken av att samhället är på väg mot ett sammanbrott även i Sverige.

Vi måste få bukt med den organiserade brottsligheten för att få ett slut på de skjutningar som sker.

Säkerheten måste kunna garanteras för alla, överallt, även i låginkomsttagares hemkvarter där de flesta skjutningar äger rum.

Men skjutningarna måste också stoppas för att försvara det öppna samhälle som vi vill ska hålla samman.