En anställd på en gård i Stockholmsområdet skulle skrapa gödsel i ett stall när två tjurar började bråka med varandra.

En av tjurarna rusade mot en låst grind som flög upp och träffade den anställde som föll omkull av smällen. Personen lyckades dock fly ut ur stallet.

Händelsen, som inträffade sommaren 2016, ledde till ett förbud mot att hantera avelstjurar om inte samtliga arbetstagare har ”sådana kunskaper om tjurarnas egenskaper, beteendemönster och reaktioner i olika situationer att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa och olycksfall”.

Men villkoret är vagt och otydligt. Det menar kammarrätten som nu upphäver Arbetsmiljöverkets förbud efter att företaget överklagat beslutet.

Det är inte möjligt att, utifrån förbudet, förstå vilka kunskaper arbetstagarna måste skaffa för att få hantera tjurar igen, menar domstolen.

Man slår också fast att en olycka med levande djur inte i sig innebär att de anställda har haft bristande kunskaper.

Arbetsmiljöverkets slutsats att det är fel att låta två tjurar dela utrymme, faller inte heller i god jord.

Tvärtom har bolaget hanterat och skött tjurarna på ett lämpligt sätt, både ur arbetsmiljö- och djurskyddssynpunkt, menar domstolen.