Vad är en anställning inom ramarna för ett arbetsmarknadsprojekt värd på meritlistan när nästa lön ska sättas?

Detta ska Arbetsdomstolen svara på efter att GS-facket och statliga Skogsstyrelsen hamnat i luven på varandra.

Parterna är oeniga om vad deras gemensamma lönetrappa egentligen innebär.

Facket hävdar att deras medlem har fått 5 752 kronor för lite i lön i månaden på Skogsstyrelsen. Hans nuvarande anställning inleddes i våras.

Tidigare har han jobbat på myndigheten inom ramarna för ett arbetsmarknadsprojekt som Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen drev tillsammans.

GS menar att denna erfarenhet nu ska vara meriterande till en högre tarifflön enligt kollektivavtalet.

Skogsstyrelsen har i stället betalat honom en ingångslön avsedd för anställda med ”ringa erfarenhet av den svenska öppna arbetsmarknaden”.

Skogsstyrelsen hänvisar till kollektivavtalet där det står att perioder med praktik och sysselsättning med olika former av arbetsmarknadsstöd inte kan tillgodoräknas för tarifflön.

GS hävdar att denna skrivning syftar på en typ av praktik som föregått anställningstiden i tidigare arbetsmarknadsprojekt.

Facket menar att tidigare anställningar inom avtalsområdet däremot ska räknas som meriterande ”oberoende av finansieringsform”.

Skogsstyrelsen har nu, via Arbetsgivarverket, gått till Arbetsdomstolen för att bestrida GS lönekrav för mannen.