Åtta av tio arbetsplatser inom mark- och anläggning, smidesverkstäder och verkstäder för fordon och tåg har fått totalt 850 krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön som avser arbete med handhållna vibrerande verktyg, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Kraven handlar exempelvis om att undersöka och bedöma risker, vilket Arbetsmiljöverket bedömer som grundläggande i ett förebyggande arbete.

Med fokus på vibrationsskador, som främst drabbar män inom industri-, bygg- och anläggningsverksamhet, kommer myndigheten att inspektera omkring 3 000 arbetsplatser under åren 2018—2020.