Medan EU-kommissionen hade hoppats på snabba ryck om att inte längre byta mellan sommar- och vintertid tycks medlemsländerna vara betydligt mer försiktiga.

– Om vi gör det 2019, som kommissionen föreslagit, så kommer det inte att få stöd av en majoritet, säger Norbert Hofer, transportminister i EU:s nuvarande ordförandeland Österrike.

Enligt Hofer finns i stället ett brett stöd bland EU-länderna för att vänta med ändringen till år 2021 och på så vis ge exempelvis flygbolagen tid att anpassa sig.

När frågan diskuterades vid måndagens informella transportministermöte i Graz gavs hur som helst en preliminär tumme upp till förslaget om en ändring.

– En majoritet av länderna är för ett slopande av tidsomställningen. Tre länder var skeptiska och ett oroades över att vi skulle kunna hamna i ett lapptäcke av olika tidszoner, säger Hofer enligt nyhetsbyrån Reuters — som listar Sverige, Storbritannien och Polen som de tre ändringsskeptikerna.

EU vill slopa tids­omställning 2019

Global

Uppgifterna om svensk skepsis avvisas dock av Karin Boman Röding, pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Eneroth har tidigare sagt att han inte räknar med att Sverige kommer att invända mot förslaget — men att han samtidigt vill avvakta en svensk utredning som ska vara klar i november.

EU-kommissionens förslag går ut på att EU-länderna inte längre ska ställa om klockan mellan sommartid och normaltid varje vår och höst.

I stället ska varje land hålla samma tid året om.

Kritiker oroar sig dock för att resultatet kan bli ändrade tidsgränser i EU om länder som i dag har samma tid väljer att lägga sig i olika tidszoner utifrån att de föredrar evig sommartid eller evig vintertid.

En mer formell ministerdebatt om förslaget väntar vid transportministrarnas nästa EU-möte, i Bryssel i början av december.

Wiktor Nummelin/TT

EU och sommartiden

• De 28 EU-länderna har i dag en gemensam övergång till sommartid varje vår och återgång till normaltid på hösten. Samtidigt tillhör länderna tre olika tidszoner.

• I september föreslog EU-kommissionen ett slopande av de årliga omställningarna, efter påstötar från Finland och EU-parlamentet och sedan man fått starkt stöd bland allmänheten i en nätenkät.

• Tanken är att förslaget ska godkännas av EU-länderna och EU-parlamentet så snabbt att den sista tidsomställningen kan göras redan i oktober 2019.

• Varje land får sedan själv bestämma om man vill ha evig sommartid eller evig normaltid. För att inte skapa onödig oreda krävs emellertid att länderna har bestämt sig minst sex månader före den sista omställningen.