I dagarna uppmärksammas World Day of Decent Work – den dag om året där fokus ligger på rätten till bättre villkor och starkare arbetsrätt för löntagare världen över. Det är också en årlig påminnelse om att vi ständigt måste fortsätta arbetet för ett tryggare arbetsliv.

För oss, förtroendevalda i Socialdemokraterna, Byggnads, Seko, Transport och Elektrikerna är det en självklarhet att alltid stå upp för arbetarnas rätt. Vi vill därför ta chansen att rikta ljuset mot arbetsmiljön och villkoren på de stora väg- och anläggningsarbeten som pågår i Göteborg nu och under kommande årtionde.

Det västsvenska paketet är viktigt för Göteborg och regionen står inför en fantastisk utveckling. När den nya Hisingsbron, Marieholmstunneln och Västlänken byggs krävs allt från byggnadsarbetare, anläggningsarbetare, elektriker, chaufförer med flera.

De stora satsningar som görs på den lokala infrastrukturen skapar tusentals arbetstillfällen och binder ihop stadens arbetsmarknadsregion på ett sätt som gynnar löntagare i varje led.

Samtidigt vet vi att stora projekt alltid är förenade med stora risker – vi måste vara på tå hela tiden och ställa krav så att den svenska modellen gäller på dessa stora arbetsplatser.

När Citybanan byggdes i Stockholm omkom sex personer på jobbet. Utöver de fruktansvärda dödsfallen har 920 tillbud och 158 olyckor inträffat under den tolv år långa byggtiden.

Upphandlingar som finansieras med våra gemensamma skattemedel ska alltid bidra till ordning och reda på svensk arbetsmarknad, och ska värna kvalitet och trygghet för löntagare.

Varje dödsfall är ett dödsfall för mycket. Varje olycka är en olycka för mycket. Därför har Socialdemokraterna i Göteborg och Byggnads Väst tagit i hand på att på att vårt mål är att kollektivavtal ska krävas vid offentliga upphandlingar.

Kollektivavtal är det bästa sättet att trygga arbetares villkor, löner och arbetsmiljö. Med avtal får vi också konkurrensneutralitet, det vill säga att alla får samma spelregler när det gäller personalen.

Det är nu upp till alla involverade – politiker, myndigheter, entreprenörer och fackförbund – att gemensamt sätta kraft bakom orden.

I Göteborgs stad satsar vi, till att börja med, på att införa en stark och tydlig modell för arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Detta innebär krav på kollektivavtalsenliga villkor gällande lön, semester, arbetstid, avtalsförsäkringar och – inte minst – tjänstepension.

Upphandlingar som finansieras med våra gemensamma skattemedel ska alltid bidra till ordning och reda på svensk arbetsmarknad, och ska värna kvalitet och trygghet för löntagare. Leverantörer med egen arbetskraft ska kunna prioriteras. Om en leverantör bryter mot de villkor som finns i kollektivavtalet måste det vara möjligt att riva upphandlat avtal.

Vi vill att det västsvenska paketet ska bli det goda exemplet i anläggningssverige där inga arbetare skadas eller omkommer på sin arbetsplats.