Arbetsmiljöverket presenterade i veckan sin rapport Arbetsmiljön 2017, baserad på en enkät- och intervjuundersökning från SCB.

Arbetet listar här fem fysiska arbetsmiljöproblem och vad rapporten säger om dem:

1. Buller

Omfattning: Drabbar ungefär var fjärde sysselsatt, 30 procent av männen och knappt 20 procent av kvinnorna, under minst en fjärdedel av deras arbetstid. De har då uppgett att bullret varit så högt att det inte gått att samtala i normal samtalston.

Mest drabbade: Snickare, murare och anläggningsarbetare. 80 procent av dem har utsatts för detta. Därefter kommer metallhantverkare och reparatörer med en utsatthet på 70 procent.

2. Luftföroreningar

Omfattning: Drabbar 20 procent av alla sysselsatta, oftare män än kvinnor. Det gäller föroreningar som man kan se i luften eller känna på lukten.

Mest drabbade: Metallhantverkare, reparatörer, snickare, murare och anläggningsarbetare. Drygt 70 procent av dem har upplevt detta.

3. Kroppsligt ansträngande arbete

Omfattning: Närmare hälften av alla sysselsatta har ett kroppsligt ansträngande arbete, omkring 20 procent ett i hög grad ansträngande.

Mest drabbade: Anställda inom byggverksamhet, hotell och restaurang, samt jordbruk, skogsbruk och fiske. Runt 40 procent av dem har ett i hög grad kroppsligt arbete.

4. Kyla

Omfattning: Närmare 20 procent har utsatts för kyla minst en fjärdedel av arbetstiden. Män uppger sig vara drabbade i högre grad än kvinnor.

Mest drabbade: 80 procent av alla snickare, murare och anläggningsarbetare utsätts för kyla. Detsamma gäller närmare 70 procent av dem som arbetar inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske.

5. Vibrationer

Omfattning: 7 procent har utsatts för vibrationer som fått hela kroppen att skaka och vibrera under minst en fjärdedel av arbetstiden. Detta gäller 11 procent av männen och en procent av kvinnorna.

Mest drabbade: Transport- och maskinföraryrken, samt yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Där har drygt 40 procent utsatts. Snickare, murare och anläggningsarbetare ligger inte långt efter, de är dessutom värst drabbade om man ser endast till vibrationer från handhållna maskiner.