Sedan 2008 arrangerar världsfacket ITUC den internationella dagen för anständiga arbetsvillkor.

Nu på söndag är det återigen dags för fackligt aktiva världen över att mobilisera kring detta grundläggande krav.

Årets paroll – ”förändra spelreglerna” – syftar enligt världsfacket till att synliggöra behovet av ett ekonomiskt system som sätter människan i första rummet.

– Systemet är riggat mot arbetande människor och det är därför vi har rekordhöga och destruktiva nivåer av ekonomisk ojämlikhet och otrygghet samtidigt som ett litet antal globala konglomerat som Amazon samlar ofattbara rikedomar åt ett fåtal, säger ITUC:s ordförande Sharan Burrow i ett uttalande.

En dag för schysta jobb

Nyheter

Världsdagen ger utrymme för att lyfta såväl lokala som globala frågor.

I Brasilien, där datumet sammanfaller med presidentvalets första omgång, kommer facken enligt ITUC kräva att Arbetarpartiets fängslade kandidat Lula friges.

På andra håll kommer ITUC:s mer generella krav – som organisationsfriheten, frihet från våld och trakasserier i arbetslivet och jämställda löner – att stå i fokus.

– Det finns tillräckligt med rikedom i världen för att möta vår tids utmaningar. Att skapa anständigt arbete för alla, säkerställa ett heltäckande socialt skyddsnät, hantera klimatförändringarna och alla andra saker som måste göras för att se till att människor kan leva i värdighet på en hållbar planet. Men spelreglerna måste ändras, säger Sharan Burrow.

Anständiga arbetsvillkor

FN-organet ILO:s definierar begreppet anständiga arbetsvillkor så här:

”Anständiga arbetsvillkor sammanfattar människors önskemål i sina arbetsliv. Det innebär möjligheter till arbete som är produktivt och ger en rättvis inkomst, trygghet på arbetsplatsen och socialt skydd för familjer, bättre möjligheter till personlig utveckling och social integration, frihet för människor att uttrycka sin oro, organisera sig och delta i de beslut som påverkar deras liv samt lika möjligheter och behandling för alla kvinnor och män.”