Redan 2011 utfärdade Folksam, i en rapport om utrikesfödda och pensioner, en varning om låg pension för utrikesfödda när de granskade förutsättningarna att skaffa sig en ekonomiskt trygg ålderdom.

– Gör man en uppdatering av denna granskning kan man konstatera att det inte finns skäl att dra tillbaka varningen, förklarar pensionsexperten Håkan Svärdman.

Han är numera samhällspolitisk chef på FTF, Facket för försäkring och finans, men arbetade tidigare på Folksam och är den som skrivit båda rapporterna.

Folksam har uppdaterat rapporten från 2011 om utrikesföddas pensioner med färskare siffror.

Nästan hälften, 48 procent, av de utrikesfödda pensionärerna har kompletteringar från grundskyddet i sin pension – det vill säga garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Enligt Håkan Svärdman blottlägger situationen för utrikesfödda äldre – och även kvinnor generellt – svagheterna i det svenska pensionssystemet.

Efter 30 år i Sverige: En pension på 4 744 kronor

Löner & Avtal

De är ”en tillgång för systemets finansiella stabilitet”, som han uttrycker det.

– Men själva har de långt ifrån några garantier för sin egna framtida ekonomiska trygghet som pensionärer. I stället för en allmän pension som ger ett fullgott skydd mot fattigdom blir drygt hälften redan i dag hänvisade till grundskyddets bidragssystem i form av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, påpekar Håkan Svärdman.

Om inte det allmänna pensionssystemet reformeras så blir de inte färre i framtiden, konstaterar han.

– Statens kostnad för grundskyddet kan förväntas fördubblas, från 43 till 86 miljarder kronor år 2060, uppger Håkan Svärdman och hänvisar till uppgifter från Pensionsmyndigheten.

Rapport om utrikesfödda och pensioner

Folksams rapport från 2011 om utrikesföddas pensioner har uppdaterats med nya siffror. Dessa visar bland annat följande:

• Låg pension: Befolkningsgruppen utrikesfödda äldre (65 år eller äldre) har en inkomst som till 30 procent kommer från grundskyddet, det vill säga garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstödet. Trots denna komplettering ligger mångas inkomst på eller under gränsen för ”relativt låg ekonomisk standard”, vilket motsvarade 12 700 kronor per månad efter skatt förra året.

• Nära hälften får stöd från grundskyddet: 48 procent av dagens utrikesfödda pensionärer får någon form av garantipension eller bostadstillägg, samt äldreförsörjningsstöd.

• Utrikesfödda i utsatta områden: Den genomsnittliga allmänna pensionen för utrikesfödda personer boende i utsatta bostadsområden uppgår till mellan 8 000–8 700 kronor per månad.

• Tjänstepension: Många utrikesfödda saknar tjänstepension och privat pensionssparande. Uppskattningsvis har 55–65 procent av samtliga utrikesfödda tjänstepension, medan motsvarande andel för inrikes födda är 93 procent.