Sekomedlemmar manövrerade i somras små maskiner i olidlig hetta.

På Samhalls tvätteri i Kalmar svimmade anställda.

Nu säger avtalsansvariga på några LO-förbund att värmerelaterade krav kan komma i nästa avtalsrörelse.

Björn-Inge Björnberg är biträdande enhetschef på Sekos förhandlingsenhet.

Till honom har medlemmar hört av sig om att AC bara krävs i maskiner som väger mer än två ton.

Varför inte även i de lättare maskinerna?

– Det är ett legitimt krav. I små maskiner är det ännu trängre och varmare. Det blir fruktansvärt olidligt utan AC, säger han.

Han har uppmanat dem som hört av sig att lämna förslag om detta inför avtalsrörelsen.

Vilka krav som drivs är nämligen upp till medlemmarna.

Därför är också de andra LO-förbunden avvaktande – förslagen inför nästa avtalsrörelse har ännu inte samlats in.

Klimatkris

IF Metall-klubb: Minskade utsläpp är en fråga om överlevnad

Arbetsmiljö

Men några ansvariga ser potentiella frågor.

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads, menar att långvarig värme kan påverka lönesystemen.

– Likväl som vi har en diskussion om vintertillägg för att det tar längre tid att utföra vissa moment i kyla kan frågan komma upp vid varmare temperaturer, säger han.

Situationer som att anställda svimmade av värmen på Samhalls tvätteri i somras kan hanteras i kollektivavtal, anser Fastighets avtalsansvarige Jari Visshed.

– Samtidigt kan inte arbetsgivaren lägga arbetsmiljön på hyllan fram tills vi ska teckna avtal.

Men några avtalskrav för lägre klimatpåverkan lär det inte bli från Fastighets.

Utsläpp av växthusgaser i Sverige för olika sektorer (2016)

Industrier och inrikes transporter står för de i särklass största koldioxidutsläppen i Sverige. Grafik: Eva Vaihinen

– Det är mycket som facket borde göra. Men vi har ju våra primära arbetsuppgifter, bland annat se till att våra medlemmar har en säker arbetsmiljö.

Att arbeta förebyggande med att motverka klimatförändringarna är inte heller något som andra avtalsansvariga ser som en självklar fråga för kommande avtalsförhandlingar.

I stället driver LO och förbunden politisk påverkan i klimatfrågor och deltar i olika projekt.

Lenita Granlund på Kommunal säger att förbundet i nuläget inte driver avtalskrav för lägre utsläpp på arbetsplatserna.

– Men jag utesluter inte att det kommer. Kanske måste klimatfrågan in i skyddskommittéerna. Det kanske ger mer effekter att jobba med både arbetsmiljö och hållbarhet.

– Jag borde kanske ha lagt lite större engagemang i de här frågorna? funderar Peter Winstén, Transports avtalssekreterare sedan ett år tillbaka.

Klimatkris

Extremvärme följs upp av myndigheter och arbetsgivare

Arbetsmiljö

IF Metalls ordförande Marie Nilsson anser att förbundet främst jobbar för en klimatsmartare produktion utanför avtalsrörelsen. Men indirekt kanske det är en avtalsfråga, säger hon.

– Det handlar också om kompetensutveckling för att följa med i teknikutvecklingen. Så allt kanske går att koka ner till klimatfrågan.

Den bästa klimatåtgärden för Sekos bransch är ny teknik, tycker Björn-Inge Björnberg.

Seko och Byggnads är med i styrelsen för Sveriges byggindustriers utvecklingsfond, där forskare och företag kan söka pengar till utsläppssnåla lösningar.

Men Björn-Inge Björnberg konstaterar att facken sällan är den drivande parten i klimatarbetet.

– Initiativen kommer oftast från arbetsgivaren för de har tryck på sig att dra ner utsläppen.

Klimatkris

Skolor, vård och omsorg utsatta i hettan – nu krävs framtida åtgärder

Arbetsmiljö

Per Bardh på Handels skiljer ut sig då han säger att han alltid tyckt att klimatfrågan är avgörande för fackföreningsrörelsen.

– Det handlar om våra medlemmars förutsättningar att ha och få jobb och på vilka villkor jobben utvecklas.

Han är förvånad över att medlemmarna i Handels inte lyft frågan om värme på jobbet efter sommaren.

Men han hoppas att fler fått upp ögonen.

Då kan det mycket väl komma avtalsyrkanden om klimatet, säger han och ger ett exempel:

– Förbundet skulle kunna gå i spetsen för att företagen väljer bort transporter med dieselfordon i större grad än i dag.

Tänkbara krav i avtalsrörelsen

Frågor som förbunden skulle kunna väcka i avtalsrörelsen:

  • Krav på AC även i små maskiner.
  • Längre tid för att utföra arbetsmoment i hetta.
  • Krav om kompetensutveckling för att klara teknikskiften.

LO:s klimatrapport

I april i år släppte LO rapporten Fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik. Bland förslagen lyfts ett mer förnybart energisystem och mer trähusbyggande. Här diskuteras också fackens roll i omställningen och vikten av fackliga klimat- och hållbarhetsambassadörer. ”Kunskap om dessa frågor gör det möjligt för fackliga medlemmar att på sina arbetsplatser kräva en genomgång av verksamhetens miljö- och klimatpåverkan och samtidigt ställa krav på en hållbar verksamhet”, står det i rapporten.