Arbetet har i veckan skrivit om hur sommarens extremvärme slog mot arbetsplatser bland annat inom omsorgen.

På äldreboendet Åkershem i Borlänge lade huvudskyddsombudet Belinda Mattsson rent av ett skyddsstopp.

Apropå årets temperaturer, samt framtidsscenarier med mer extremt väder, har regeringen gett Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp krishanteringen.

Socialstyrelsen ska sammanställa och analysera socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens erfarenheter av att hantera krissituationer, så som höga temperaturer.

Samtidigt ska Folkhälsoinstitutet se över information och vägledning rörande värmeböljor och dess hälsoeffekter.

– Om torra och heta somrar blir vanligare i framtiden krävs det att samhället klarar det, sa socialminister Annika Strandhäll (S) i samband med att uppdragen presenterades i augusti.

Klimatkris

Skolor, vård och omsorg utsatta i hettan – nu krävs framtida åtgärder

Arbetsmiljö

– Sommarens extremväder satte socialtjänstens verksamheter under hårt tryck. Inte minst äldre blev särskilt sårbara av den kraftiga värmen, sa äldreminister Lena Hallengren (S).

Uppdragen ska redovisas i månadsskiftet mars/april.

På arbetsgivarorganisationen SKL har Gunnar Sundqvist, utredare på arbetsmiljöområdet, uppfattningen att omsorgen generellt klarat sommaren bra.

– Man har gjort lite olika åtgärder, som att använda fläktar och försöka skärma av med persienner och markiser. Vid längre värmeböljor bör man alltid göra en riskbedömning för att undersöka vilka åtgärder man kan göra, säger han.

Han nämner också att arbetsgivare gett personal rätt att exempelvis använda mer informella och svala kläder.

Klimatkris

Värmeslag på äldreboendet: 45 grader i duscharna

Arbetsmiljö

Han betonar att värmen troligen varit en ännu större belastning för brukarna än för personalen, men att det skapar merarbete med att exempelvis förhindra uttorkning.

Samtidigt är det komplicerat att renovera för att till exempel dra in kyla inom omsorgen.

– En evakuering vid ombyggnation är en väldigt stor belastning för de äldre, säger Gunnar Sundqvist.

Inom SKL görs nu också en kartläggning av vad landsting och regioner har för beredskap för värme och skyfall.