Sparkarna och slagen haglade över konvojen med de svarta bilarna, liksom buropen och kraven på regeringens avgång. Dåvarande premiärminister Recep Tayyip Erdoğan, som satt i en av bilarna, hade just hållit ett tal i staden Soma i västra Turkiet.

– Denna typ av olyckor är alldagliga incidenter och ligger i arbetets natur, hade Erdoğan sagt och räknat upp en rad gruvolyckor som inträffat i andra länder, med början i en brittisk olycka 1862.

Dagen innan hans besök, den 13 maj 2014, hade den värsta gruvolyckan i Turkiets historia inträffat och 301 gruvarbetare mist livet i en explosion två kilometer under jordytan.

Efter talet, där han frånsade sig allt ansvar, tog Erdoğan med följe en promenad genom staden. Det slutade med att han tvingades fly in i en mataffär för att undkomma den upprörda folkmassan.

För många är det bestående minnet från dagen en bild där Erdoğans kostymklädde rådgivare sparkar en liggande gruvarbetare som hålls ner av två militärer.

Turkiska arbetare gripna efter protester mot dålig arbetsmiljö

Global

Oppositionella dagstidningar kallade fotografiet en sammanfattning av hur Rättvise- och utvecklingspartiet, AKP, ser på arbetares rättigheter.

I dag, fyra år senare, är Erdoğan landets president efter att ha överlevt mutskandaler, enorma protester, val och omval samt en misslyckad militärkupp.

Efter kuppförsöket den 15 juli 2016 utlystes undantagstillstånd, vilket inte hävdes förrän den 18 juli i år. Förutom att det använts för att stoppa strejker tycks undantagstillståndet även allvarligt ha försämrat säkerheten på landets arbetsplatser.

Antalet dödliga arbetsplatsolyckor ökade med 14 procent under undantagstillståndet, hävdar det oberoende nätverket Arbetsbevakningen för hälsa och säkerhet (ISIG).

Turkiet kräver lösenord av familjer

Global

Bland invandrade arbetare, där många är flyktingar från krigets Syrien, ökade dödsfallen med hela 40 procent.

Sammanlagt har enligt ISIG minst 3 960 anställda mist livet på jobbet under de senaste två åren, varav en fjärdedel i byggbranschen.

Mörkertalet beräknas vara stort. I den officiella statistiken som förs av det turkiska arbetsmarknadsdepartementet räknas inte dödsolyckor bland anställda som saknar arbetsskyddsförsäkring. En försäkring som vissa anställda får av arbetsgivaren men andra tvingas bekosta själva.

Samtidigt är enligt en rapport från Förbundet för progressiva fackföreningar i Turkiet (DISK) just dessa arbetare kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor.

18 procent av alla arbetstagare i Turkiet saknar enligt DISKarbetsskyddsförsäkring. Bland unga är andelen dubbelt så hög.

Även sett till den officiella statistiken är bilden mörk. Från AKP:s första hela år vid makten 2003 och fram till slutet av 2016 omkom enligt arbetsmarknadsdepartementet 16 984 personer i arbetsplatsolyckor, eller i snitt 1 132 anställda per år.

Här är de värsta länderna för facket

Global

Det motsvarar 12,2 dödliga arbetsplatsolyckor per 100 000 arbetstagare och år. Det är, även om det finns variationer i sättet att räkna, skyhögt över EU-snittet som år 2015 låg på 1,83 per 100 000 innevånare.

I Sverige låg siffran år 2015 på 0,73 samma, vilket innebär att en turkisk arbetare löper mer än 16 gånger så stor risk som en svensk att dö på sitt jobb.

Fackföreningar och ideella grupper som ISIG kallar sedan länge dödsfallen för ”arbetsplatsmord” Politiskt har arbetares säkerhet låg prioritet och det är ytterst sällsynt att arbetsgivare hålls ansvariga för missförhållanden.

Men det finns undantag. Nyligen dömdes Can Gürkan, styrelseordförande för gruvan i Soma, till 15 års fängelse i kölvattnet av katastrofen 2014.

”Incidenten går inte att härleda till en tillfällig brist eller ett misstag. Man har varit medveten om riskerna från allra första början”, går det att läsa i den 5 820 sidor långa domen som avkunnades i slutet av augusti.

Dödsolyckor i Turkiet

• 2003–2016 miste 16 984 personer livet i arbetsplatsolyckor, enligt officiell statistik.

• 2002 registrerades 72 344 arbetsplatsolyckor i Turkiet. 2016 hade siffran fyrdubblats till 286 068 per år.

• 2002 omkom 872 personer i olyckor på arbetsplatserna, 2016 var siffran 1 405-

Källa: Turkiets arbetsmarknadsdepartement