– Demokratin är under attack i länder som misslyckas med att garantera anställda får organisera sig. Brasilien har infört lagar som hindrar rätten att organisera sig. I Kina har yttrandefriheten inskränkts och militär har satts in för att lösa tvister på arbetsmarknaden i Indonesien, säger Sharan Burrow, generalsekretare på Internationella fackliga samorganisationen världsfacket IFS,  i ett pressmeddelande.

I 30 år har världsfacket IFS gått igenom utveckligen för facken runt om i världen.

I årets rapport granskas situationen för fackföreningar i 142 länder och ett index har ställts samman.

Demokratikris i hela världen

Global

Det finns en tydlig tendens, enigt världsfacket IFS, att det demokratiska utrymmet minskar i många av värdens länder.

Fackföreningar och andra civila organisationer får allt svårare att göra sina röster hörda.

Den värsta regionen för fackliga representanter är Mellanöstern och Nordafrika.

I gulfstaterna finns fortfarande det så kallade Kafalasystemet som innebär att migrantarbetare i dessa länder knappt har några rättigheter alls att organisera sig.

I konfliktdrabbade Libyen, Jemen och Syrien har rättsstaten i det närmaste brutit samman och därmed även möjligheten för arbetare att utöva sin mänskliga rättighet att organisera sig.

I länder som Egypten och Algeriet har myndigheterna också gått hårt åt facken.

I rapporten beskrivs det som att myndigheterna ”systematiskt har krossat” försöken att bilda oberoende fackföreningar.

I Afrika har våld använts mot fackliga i 65 procent av länderna.

Nigeria är, enligt rapporten, ett av de värsta exemplen där militären sattes in mot protesterande arbetare och en person sedan sköts ned av okända.

Men även i Europa har situationen för arbetstagare försämrats.

Spanien tillhör ett av länderna där nya lagar har beskurit fackens handlingsutrymmen.

Spanien finns också med – tillsammans med bland annat Kenya, Makedonien och Haiti – och  i den kategori länder utvecklingen backat kraftigt.

”Demokratins utveckling är oerhört skrämmande”

Global

Statistiken visar att den globala trenden med osäkra anställningar blir snabbt vanligare även i Europa och att allt fler riskerar att jobba under dåliga villkor.

Undersökningen visar också att antalet länder där fackliga representanter gripits av myndigheter ökade förra året till 59, från 44.

Det finns dessutom en trend att fler länder utesluter yrkesgrupper från det skydd som ges i respektive länders arbetsmarkandslagstiftning.

Migrantarbetare, anställda inom offentlig sektor och den växande skara som jobbar i den så kallade plattformsekonomin är exempel på sådana yrkesgrupper.

Kränkningar av strejkfriheten har skett i 87 procent av länderna.

I indexet utses även de tio värsta länderna att organisera sig fackligt i (se faktaruta). Algeriet, Colombia och Filippinerna är tre av värstingarna där det förekommer systematiska övergrepp mot arbetstagarrepresentanter.

I nio länder – Brasilien, Kina, Colombia, Guatemala, Guinea, Mexiko, Niger, Nigeria och Tanzania – mördades fackligt aktiva förra året.

Colombias fred hänger på arbete

Global

Antalet länder där fackliga utsatts för våld ökade dessutom förra året till 65, jämfört med 59 föregående år.

Flera svenska fackliga företrädare har reagerat den verklighet som beskrivs i rapporten.

– Ingen ska behöva utsättas för våld på grund av sitt fackliga engagemang och viljan att göra arbetslivet bättre, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson delar den åsikten och säger att ”situationen är ytterst upprörande” och att det är en mänsklig rättighet att kunna organisera sig fackligt.

De tio värsta länderna för fackligt aktiva

Algeriet
Guatemala
Bangladesh
Bangladesh
Colombia
Kazakstan
Egypten
Saudiarabien
Filippinerna
Turkiet

Världsfacket IFS har i många år sammanställt läget för fackliga runt om i världen. Detta är dock det femte året som de använder sig av ett index för att gradera utvecklingen i olika länder. I rapporten har 142 länder granskats och  betygssätts utifrån 97 faktorer, baserade på FN-organet ILO:s konventioner. Betyget 5+ är sämst, 1 är bäst. Sverige och Norden tillhör de 13 länderna i grupp 1.