För tolfte året i rad minskar den globala friheten, visar en rapport från amerikanska Freedom House. Deras översyn av läget för demokratiska fri- och rättigheter runtom i världen ger varje år en viktig lägesrapport.

Den senaste, som nyligen släpptes, visar att demokratin står inför sin allvarligaste kris på årtionden.

Freedom House tittar på parametrar för fria- och rättvisa val, minoriteters rättigheter, pressfrihet och en fungerade rättsapparat.

Enligt den senaste rapporten har 71 länder blivit mindre demokratiska. Bland dem finns Turkiet, Etiopien, Ryssland och Venezuela.

Allra sämst utvecklades Turkiet i fjol. Landets status sjönk från delvis fri till icke fri på grund av mer centraliserad makt, godtyckliga åtal av rättighetsaktivister och fortsatta utrensningar av statliga medarbetare.

I sju år har USA långsamt blivit sämre i Freedom House årliga undersökning. Men sedan Donald Trump valdes till president har den dåliga utvecklingen accelererat.

Detta beror främst på minskat oberoende bland medier och rättsväsendet, konstaterar organisationen.

Så många levde i fria samhällen 2017

Sedan 2006 har 113 länder sett försämringar kring parametrarna ovan och endast 62 har upplevt förbättringar.

Bland länderna som får sämst utfall i 2018 års rapport hittas: Syrien, Sydsudan, Eritrea, Nordkorea och Turkmenistan.

Antal länder som har försämrat eller förbättrat sitt frihetsindex de senaste tolv åren

Sverige får full pott för demokrati och frihet, i likhet med grannländerna Finland och Norge. Danmark når till 97 av 100 möjliga poäng.

Freedom House pekar också ut ett antal länder som bör granskas närmare under året på grund av politiska val eller liknande som kan försämra – eller förbättra – demokratins tillstånd.

Dessa är: Afghanistan, Angola, Georgien, Irak, Makedonien, Mexiko, Saudiarabien, Sydafrika, USA och Uzbekistan.