Diskussionen om arbetstidsförkortning har i Sverige mest kretsat kring sex timmars arbetsdag.

Där sextimmarsdag med bibehållen lön har tillämpats på försök, bland annat på Svartedalens äldreboende i Göteborg och bland städare på Skellefteå lasarett, har sjukfrånvaro och upplevd stress minskat.

Brittiska LO, liksom Tysklands största fackförbund IG Metall, vill i stället pröva fyra dagars arbetsvecka, enligt tidningen The Guardian.

Argumenten från LO i Storbritannien handlar dels om att de anställda skulle må bättre, dels att de skulle bli mer engagerade i arbetet.

Kortare arbetstid framställs också som ett sätt att öka omställningstrycket och höja produktiviteten i den brittiska ekonomin.

I Danmark har IT-företaget IHH Nordic i Köpenhamn, som arbetar med digital marknadsföring och webbanalys, redan infört fyra dagars arbetsvecka med bibehållen lön.

Och efter drygt ett och ett halvt år är erfarenheterna så positiva att försöket kommer att permanentas, rapporterar Svenska Dagbladet.

Sjukfrånvaron vid företaget är mycket låg, samtidigt som omsättningen har ökat.

IHH Nordics vd Henrik Stenman berättar i Svenska Dagbladet att införandet av fyradagarsveckan kombinerades med en rad förändringar av företagets sätt att arbeta.

Bland annat infördes ett förbud mot möten som pågår längre än 45 minuter, och rutiner som gör att de anställda får arbeta i 25 minutersintervall utan att störas av mejl eller telefon.