Visst kan Komvux ge en andra chans för svensk arbetarklass.

I ett läge där svensk arbetsmarknad skriker efter arbetskraft med rätt utbildning är Komvuxutredningens nya förslag mycket positiva.

Komvux startade i svallvågorna efter 68-rörelsens krav på reformer.

Genom Komvux fick arbetare en chans att vidareutbilda sig till de yrken som gav dem själva såväl högre lön som en starkare yrkesstolthet och som gav svensk tillväxt ett rejält lyft.

De borgerliga partierna var negativa, som de också var under Alliansens åtta år vid makten efter 2006.

Redan 2008 minskades det statliga stödet till Komvux med 25 procent.

I dag har vi över 100 000 lediga jobb där det stora problemet för arbetsgivaren är att hitta rätt utbildad arbetskraft.

Att göra det enklare att byta bana mitt i livet är precis det som svenskt näringsliv nu behöver, och det är glädjande att se att även tjänsteföretagen Almega är positiva (även om de vill ha mer fritt fram för privata företag att sälja utbildning).

Komvuxutredningens förslag överskuggas just nu av turerna kring en ny regering.

När dimman skingras lär dock huvudmotsättningen bestå: Ska företagens kompetensbrist lösas genom att ge arbetare chans till vidareutbildning, eller ska vi gå den borgerliga vägen med sänkta löner och avskaffat anställningsskydd.