Det var sommaren 2014 som snickaren blev fackligt förtroendeman på heltid på företaget Peab. I samband med det fick han en arbetsplats på företagets Göteborgskontor.

Under sitt arbete som snickare  hade han haft rätt till reseersättning från jobbet till hemmet, något han fortsatte att få från företaget under jobbet i Göteborg.

Men i början av 2015 tog det plötsligt stopp. Peab ville inte längre betala ut ersättningen.

De menade att poängen med den var att kompensera för att byggnadsarbetare ofta inte har något fast arbetsställe, något mannen faktiskt numera hade.

Men fackförbundet Byggnads höll inte med, utan stämde företaget i Arbetsdomstolen.

Byggnadsarbetare jobbar ofta på olika platser som kan ligga långt från hemmet.

Normalt har de som jobbar minst två kilometer enkel resväg från hemmet rätt till reseersättning, enligt byggavtalet.

Men det finns undantag. Förare av maskiner och fordon, samt reparatörer och liknande yrken, som har sin bas på en fast arbetsplats får inte reseersättning när de jobbar på den fasta arbetsplatsen.

Byggnads menade dock att förtroendemannalagen trumfade det faktum att mannen numera hade en fast arbetsplats.

Enligt den får en facklig förtroendeman inte ges försämrade arbetsförhållanden med anledning av sitt uppdrag. Därför, menade fackförbundet, hade mannen rätt att ha kvar sin reseersättning.

Och nu instämmer Arbetsdomstolen i resonemanget. Snickarens förmån skyddas av förtroendemannalagen.

Dessutom har Peab brutit mot reglerna om varsel i samma lag när de försämrade villkoren.

Peab ska, enligt domstolen, betala utebliven reseersättning på 33 950 kronor, samt skadestånd på 45 000 kronor till mannen.

De ska dessutom betala 80 000 kronor i skadestånd till Byggnads samt betala förbundets rättegångskostnader på omkring 400 000 kronor.