Inspirerade av de svenska krigsveteranernas upprop i DN mot rasism och främlingsfientlighet har vårdanställda skapat gruppen ”vi vårdar alla”.

Gruppens upprop har på några dagar fått över 4000 namnunderskrifter och kommer inom kort att publicera ett upprop för alla människors rätt till sjukvård efter behov.

Tanken är att få svenskarna att tänka till innan de går till valurnorna.

Det här är ett mycket lovvärt initiativ. För Sverigedemokraternas sjukvårdspolitiska program får nackhåren att resa sig.

Enligt Sverigedemokraternas sjukvårdspolitiska program ska dörren stängas för full vård för alla som inte är svenska medborgare.

Patienter utan svenskt medborgarskap ska rangordnas enligt ett nytt kvalificeringssystem där all vård utöver ren akutvård ska prövas mot personens ställning som svensk.

Papperslösa hamnar i botten, därefter asylsökande, men inte ens personer med permanent uppehållstillstånd ska få mer än ”vård som inte kan anstå”.

All annan vård som patienter inte har ”rätt” till enligt Sverigedemokraternas kvalificeringssystem ska de nekas på sjukhusen om de inte kan bekosta vården själva.

Det här bryter inte bara mot svensk sjukvårds grundbult att vård ska ges efter behov och FN:s resolution om de mänskliga rättigheterna.

Det ger också kalla kårar och minnen från en inte alltför avlägsen tid där mänskliga rättigheter rangordnades efter etnicitet och ursprung.

”Högerextremismen växer oroväckande fort och risken finns att de efter valet kommer styra vem vi ska vårda.”, står det mycket riktigt på ”vi vårdar allas” sida.

Man häpnar inför Sverigedemokraternas fullt uttalade ambition att splittra samhället efter en extremnationalistisk mall om ”svenskhet”.

Men är vi verkligen beredda att låta Sverige bli ett land som rangordnar vård utifrån vem som är sjuk?

Vilka av våra vänner, arbetskamrater eller dem vi stöter på i vårt dagliga liv är vi då beredda att kasta ut från sjukhusen i stället för att få vård?

Kassörskan på ICA? Betongarbetaren på bygget?

Betydligt fler än de 80 till 85 procent av svenskarna som i dag ändå tar avstånd från Sverigedemokraternas extrema politik borde kunna stå upp för den grundläggande rätten till adekvat vård.