De flesta partier använder valaffischerna till att presentera sin egen politik, låt vara ibland som till intet förpliktande slagord, typ Centers ”Framåt”.

SD är ett undantag. På en jättelik affisch framförs som absolut enda argument för att rösta på SD att det partiet ensamt röstat för att avsätta ”Stefans regering”.

Det är uppenbart att S är fienden nr 1 för ledande SD-are.

Och det har att göra med att SD är ett anti-fackligt parti.

Facket finns för att hävda de anställdas gemensamma intressen gentemot arbetsgivarna.

För arbetsgivare och anställda har inte samma intressen när det gäller, till exempel, löner. Eller anställningsvillkor.

SD vägrar att se de motsättningarna.

Det strider mot deras syn på ”nationen” och ”folket” som en enda stor enhetlig gemenskap, utan skilda intressen.

Allt som stör denna enighet måste bekämpas.

Det är en traditionellt konservativ syn på samhället.

Konservatismen håller samtidigt hårt på privat företagande; vad som är bäst för samhället blir följaktligen det som är bäst för företagarna.

De som hävdar något annat förstör den nationella sammanhållningen.

Så fackliga organisationer ses med misstro.

Och politiska partier som tycker att fler intressen än företagens måste få påverka ekonomi och arbetsliv blir huvudfiende.