Partiernas valmanifest kan ses som en sista lista inför valet över de frågor och löften de vill genomföra nästa mandatperiod.

Och ser man bara till ordvalen kan partierna ibland vara svåra att skilja åt.

Alla pratar om ”jobb” och  ”trygghet” och det allra vanligaste ordet sett till alla partier är inte helt överraskande ”Sverige”.

Frågan är vad som gör partierna unika.

Arbetet har sökt igenom alla valmanifest (och Vänsterpartiets valplattform då partiet inte har något manifest) efter ord som bara förekommer hos just det partiet och inte i något av de andra manifesten.

Resultatet blev ordmoln som du kan klicka runt mellan för att se ord som Socialdemokraternas ”trygghetsprogrammet”, Miljöpartiets ”utsläppshandelssystem” eller Liberalernas ”kunskapsskolan”.

Här är partierna helt unika

Klicka på pilarna eller partibeteckningen för att byta parti.

Ordmolnet visar de ord som bara förekommer i respektive partis valmanifest och inte i något av de övrigas. Vi har valt ut de första 200 unika orden i respektive manifest. Vänsterpartiet har inget valmanifest så där har vi i stället använt deras valplattform.

Även om man ser till alla formuleringar i valmanifesten går det givetvis att hitta skillnader mellan vad partierna fokuserar på.

Vi har sorterat ut alla substantiv (vilka konkreta saker partierna faktiskt väljer att ta upp), samt alla verb (för att få en bild av vad de vill göra).  Resultatet kan du klicka runt i nedan.

Sverige vanligast i valmanifesten

Klicka på pilarna eller partibeteckningen för att byta parti.

Ordmolnen visar de 200 (eller färre) vanligaste substantiven samt verben i partiernas manifest. Vänsterpartiet har inget valmanifest så där har vi i stället använt partiets valplattform.