102 000 personer. Så många var provanställda i Sverige förra året, visar siffror som Arbetet har tagit fram.

Det är som en kommun i Gävles storlek. Eller Eskilstuna. Människor som befinner sig i en av de mest otrygga anställningsformer vi har.

En provanställning är lika med ovisshet. När som helst kan arbetsgivaren bestämma sig för att avbryta anställningen.

Alliansförslag: Jobb på prov – i ett år

Arbetsrätt

Utan att arbetsgivaren behöver motivera sig. Utan att den anställde har rätt till rättslig prövning av uppsägningen.

Det är också en av de arbetsrättsfrågor där Alliansen är helt ense om att de vill genomdriva en förändring om vinner valet. Genom att öka otryggheten.

En samlad Allians vill göra det möjligt för arbetsgivare att förlänga provanställningstiden från sex månader till tolv månader.

Vem vågar påtala trakasserier, ifrågasätta faror i arbetsmiljön eller påtala fel lön när man fortfarande hoppas att jobbet om några månader ska gå över till en fast anställning?

Yonna Waltersson

Men, som den fackligt aktiva baristan Andreas Törnqvist säger till Arbetet: ”Det finns ingen som behöver ett år för att se om en person är lämplig för jobbet”.

Från fackligt håll lyfts också misstanken om att det finns arbetsgivare som satt i system att avbryta provanställningen strax innan den ska gå över till fast tjänst.

Risken för att arbetsgivare fulanvänder provanställningar torde öka om man får friare händer att låta provanställningen pågå i ett helt år.

Det blir ett stort pris som får betalas av den provanställde.

HRF-aktiv barista: Provanställning fungerar som ett vapen mot organisering

Arbetsrätt

Vem vågar påtala trakasserier, ifrågasätta faror i arbetsmiljön eller påtala fel lön när man fortfarande hoppas att jobbet om några månader ska gå över till en fast anställning?

Det skulle bli tystare arbetsplatser. Men så är det väl också precis det de borgerliga partierna vill.

Gärna kombinerat med uppluckrade turordningsregler och sänkta ingångslöner. Vad riksdagspartierna tycker i olika arbetslivsfrågor går att läsa här via våra valfrågor.

Alliansparterna är helt ense om att man vill öka ovissheten i arbetslivet.

Det är också dessa försämringar av jobbtryggheten som de borde pressas på de sista brännande dagarna av den valrörelse vi nu befinner oss i.