Förslaget kallas för en familjevecka. Varje förälder som arbetar får fem lediga dagar per år, att ta ut när barnet eller barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande.

Stefan Löfven säger vid presentationen av förslaget att allt för många föräldrar känner att tiden inte räcker till.

– För föräldrar innebär detta naturligtvis en ökad stress, en känsla av otillräcklighet, säger han.

Han säger vidare att det kan leda till att barn lämnas ensamma för långa stunder. Och han menar att det finns ett klassperspektiv i frågan. Han konstaterar att en metallarbetare inte kan jobba hemifrån efter lunch och att en undersköterska har svårt att ta med barnen till sin arbetsplats.

Rätten till fem dagars ledighet föreslås gälla föräldrar till barn som är mellan fyra och sexton år.

– Det här understryker att det här valet är en folkomröstning om välfärden, säger finansminister Magdalena Andersson.

Hon uppger att ersättningen ska motsvara den som utgår enligt föräldraförsäkringen. Kostnaden beräknas bli 5,4 miljarder kronor.

Vallöftet är den stora nyheten i Socialdemokraternas valmanifest.

Statsminister Stefan Löfven attackerar Moderaterna när han presenterar manifestet.

– Det är moraliskt förkastligt att använda den ekonomiska styrkan till att sänka skatten för de som har mest, säger han.

Till skillnad från andra partier redovisar S beräkningar för hur mycket vallöftena kostar att genomföra.

Finansminister Magdalena Andersson uppger att S vill satsa 35 miljarder kronor mer på välfärden jämfört med i dag.

Där ingår en höjning av statsbidragen till kommunerna med 20 miljarder och ytterligare 15 miljarder riktade till framförallt vård, skola och omsorg.

– Moderaterna ger ihåliga löften om att de vill lägga lika mycket på välfärden som vi, men de presenterar inga tabeller, säger Andersson.

Hon pekar också på att S vill höja pensionerna med upp till 600 kronor. Ett löfte som presenterades redan första maj.

Arbetsmarknadspolitiskt lyfter Socialdemokraterna bland annat att de har för avsikt att avskaffa allmän visstid och hyvling, vilket är känt sedan tidigare.