Arbetslösheten sjunker, visar SCB:s arbetskraftsundersökning för juli månad. Jämfört med samma månad i fjol har arbetslösheten gått ned med 0,6 procentenheter.

Tittar man på hur det såg ut i juni i år ligger arbetslösheten på samma nivå som i juli i år, när man tagit bort de naturliga säsongsvariationerna som finns olika månader på året.

– Resultaten ligger väl i linje med hur det sett ut under en ganska lång period nu, säger Peter Beijron, utredare på SCB.

Arbetslösheten i juli 2018 och 2017

Även sysselsättningen ökar. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år har ökat med 117 000 personer jämfört med i juli 2017.

Andelen är nu 70,8 procent, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med samma månad förra året.

Bland män är 73,3 procent sysselsatta, medan motsvarande siffra för kvinnor är 68,2 procent.

Men det stabila läget på arbetsmarknaden märks inte av i valdebatten.

Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, förklarar varför frågor som ekonomi och sysselsättning hamnat i skymundan i valrörelsen.

– Om ekonomin går bra och arbetslösheten sjunker, så som vi har det nu, så blir inte den typen av frågor sakfrågor i debatten och uppfattas inte av väljarna som viktiga.

Frågorna hamnar längre ner på rangordningen över väljarnas viktigaste frågor inför valet jämfört med sjukvård, invandring och lag och ordning, som rankas högt.

– När vi har haft ekonomisk kris och bekymmer med sysselsättningen, då har den frågan varit uppe på första plats. Jag vill egentligen inte använda orden ”hälsan tiger still”, men lite så är det.

Enligt Sören Holmberg har sysselsättning och ekonomi historiskt haft en stor roll i flera valrörelser. I valet 2010 låg ekonomi högt på agendan för väljarna.

– När det gäller ekonomi har det tidvis varit jämnt mellan Socialdemokraterna och Moderaterna men så är det inte nu, då Moderaterna uppfattas som bästa parti i den frågan.

Vilket parti som uppfattas som trovärdigast i frågor om jobb och sysselsättning har också pendlat mellan S och M.

– Det faktum att både sysselsättning och ekonomi ligger relativt låg på agendan gör att Socialdemokratin inte har någon nytta av det och Moderaterna har det inte heller.