Kvinnodominerade branscher har inte påverkats och tagit del av teknikutvecklingen lika mycket som andra.

Det menar regeringen som nu tillsätter en utredning om välfärdsteknik i äldreomsorgen.

Utredaren ska komma med förslag på hur man kan få teknikanvändningen att öka i omsorgssektorn.

Framtidens arbetsliv

Här ger ny teknik hjälp och stimulans i äldreomsorgen

Reportage

En annan fråga för utredningen är om det behövs nya regler för att kunna inhämta samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga, detta för att ny teknik lättare ska kunna användas i äldreomsorgen.

– En ökad användning av välfärdsteknik kan stärka självständigheten och öka tryggheten och livskvaliteten för äldre. Välfärdsteknik kan dessutom avlasta personalen, de kan få mer tid till omsorgsarbetet vilket i sin tur kan bidra till att minska stress och belastningsskador, säger äldreminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

Regeringen lyfter äldreomsorgens problem med höga sjukskrivningstal och pekar på välfärdsteknikens roll i att bidra till en bättre arbetsmiljö.

Framtidens arbetsliv

Småpratande robotar hindrar fallolyckor

Nyheter

Det kan till exempel handla om vårdplanering via videokonferens och olika typer av larm och nattillsyn med kamera.

Artificiell intelligens är ett annat framväxande område som vård- och omsorgssektorn anses kunna dra nytta av, skriver regeringen.

Uppdraget ska redovisas senast 1 mars år 2020.

Läs fler artiklar på tema Framtidens arbetsliv här