”Jag känner ingen rädsla”: Läs om tekniken i svensk äldreomsorg här.

På Arbetets museum i Norrköping hänger fram till den sjätte juni en fotoutställning om teknik i den japanska äldreomsorgen.

Enligt utställningen beräknas nästan var tredje invånare i Japan vara över 65 år inom några år och stor personalbrist väntas i äldreomsorgen.

Den situationen har drivit på utveckling av tekniska hjälpmedel.

Museet har dokumenterat teknikanvändandet tillsammans med fotografen Said Karlsson.

Här är fem exempel från utställningen

Den sociala roboten.

1. Sällskapsrobotar. Det finns robotar som kan samtala, känna igen personer och läsa av känslor. Till en av robotarna finns en dagbok där man kan skriva vad man gör med den. Robotars småprat kan också förebygga fallolyckor. De aktiveras när en vårdtagare reser sig i sängen och uppehåller personen tills personal är på plats.

Foto: Said Karlsson/Arbetets museum

2. Robotsälar. De används som sällskap och reagerar på beröring och värme. Upphovsmannen Takanori Shibata säger, enligt utställningen, att han valde sälar för att människor inte vet hur de beter sig och därmed lättare accepterar dem än hund- och kattrobotar. I fabriken klipps pälsen så att varje säl får sitt utseende.

Foto: Said Karlsson/Arbetets museum

3. Robotbälten. Ger vårdpersonal extra kraft vid lyft och statiska arbetsmoment. Andra bälten används till att träna patienters balans.

4. Interaktiva skärmar. Kan användas i rehabilitering. I utställningen visas ett exempel där patienter som haft stroke på så sätt får anpassad hjälp med gymnastik och talövningar.

5. Lyfthjälpmedel. På Arbetets museum visas foton på rullstolar som klarar trappor, sängar som kan göras om till rullstolar och lyftrobotar.