Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Mellan april och juni sjönk andelen arbetslösa i Storbritannien till 4,0 procent.

Statistiken fläckades dock av att löneutvecklingen saktade ned till den lägsta nivån på nio månader.

Enligt bedömare är det tråkiga nyheter för landets centralbank Bank of England som tidigare i augusti höjde styrräntan efter förväntningar att lönerna skulle börja stiga.

Statistiken visar även på det skarpaste tappet i antalet EU-arbetare sedan 1997, en nedåtgående trend sedan brexitomröstningen för två år sedan.