Enligt ett pressmeddelande från Trafikverket stoppas allt arbete under jord på tunnelbygget från i dag, den 15 augusti.

– Det stämmer. Vi har lagt ett förbud som innebär att de inte får utföra något arbete innan vissa villkor är uppfyllda, säger Anneli Lundh, ställföreträdande regionchef på Arbetsmiljöverket region Öst.

Varför har ni lagt ett förbud?
– Det handlar om att utrymningsvägarna inte uppfyller kraven.

Det har ju varit mycket problem med arbetsmiljön där. Skulle du säga att det är speciellt mycket?
– Det vågar jag inte uttala mig om, eftersom jag inte har hela bilden. Men vi har hittat brister tidigare och har lagt flera förbud. Jag tycker att det hade varit önskvärt om de tagit hand om sitt eget arbetsmiljöarbete, då hade inte vi behövts, säger Anneli Lundh.

Förbudet gäller alltså från idag till dessa att problemen är åtgärdade.

I Arbetsmiljöverkets diarium finns ett tiotal beslut om förbud riktade mot företagen som är inblandade i bygget på Lovön.

Tidningen Arbetet skrev om problem med arbetsmiljön i våras, då bland annat en arbetsmiljöinspektör skadade ena örat under en oväntad explosion på bygget.

Förbifart Stockholm

Livsfarlig arbetsmiljö vid Förbifartens tunnelbygge

Arbetsmiljö

Vid ett annat tillfälle upptäckte inspektörerna en person som ålade sig i en stenkross utan att huvudströmbrytaren var avstängd.

Då sade Trafikverket att: ”De sakförhållanden som återges i tidningen är kända av oss på Trafikverket och vi tar allvarligt på situationen. Vi har åtgärdat flera av problemen och arbetar aktivt med att komma till rätta med de problem som kvarstår”.

Projektenhetschefen för tunnlar, Erik Lindgren, sade då att Trafikverket har möjlighet att helt stoppa arbetet i extrema fall.

Nu har det alltså skett.

– Vi har jobbat stenhårt med entreprenören för att allt ska vara klart till att vi går in i en ny fas, med mer intensivt arbete på huvudtunnelnivå och fler personer på plats. Men det är fortfarande vissa delar som måste åtgärdas, säger Erik Lindgren till Sekotidningen.

Vilka delar är det?
– Det handlar bland annat om skyltar vid utrymningsvägar, larm och instruktioner till de anställda.

Varför är det inte klart?
– Arbetsmiljöverket påtalade detta i juli med deadline den 15 augusti. Vi har som sagt jobbat stenhårt, men är inte riktigt klara.

Förbifart Stockholm

Ministern efter Arbetets avslöjande: Trafikverket måste agera

Arbetsmiljö

När kan arbetet återupptas?
– Det vill jag inte spekulera i, det viktiga är att vi har säkra arbetsplatser.

Uppstår det några extra kostnader på grund av stoppet och vem ska i så fall betala dem?
– Det kan jag inte svara på i dagsläget.

Det har varit mycket problem med arbetsmiljön på Lovön. Anser du att det är mer än vanligt?
– Jag känner till att Arbetsmiljöverket varit där flera gånger med beslut om åtgärder. Men de har åtgärdats efter hand. Om det är mer problem än någon annanstans kan jag inte bedöma.

Denna artikel publicerades först på sekotidningen.se