Det var hösten 2015 som vänstermajoriteten i Stockholms kommun gick ut med beskedet i en debattartikel i tidningen Kommunalarbetaren. Anställningsformen allmän visstid skulle fasas ut.

”Vi behöver inte vänta på att en regering utan egen majoritet i riksdagen ska fixa den här frågan åt oss.

I kommuner med egen röd, rödgrön eller rödgrönrosa majoritet har vi ingen anledning att inte gå före och erbjuda våra egna anställda den schyssta arbetsmarknad som vi tycker ska gälla i hela Sverige”, skrev personalborgarrådet Clara Lindblom (V).

Tre år senare jobbar fortfarande nästan 2 000 av stadens omkring 40 000 anställda på allmän visstid.

En siffra som inte sjunkit sedan beslutet, enligt personaldirektören Anita Lidberg.

Hon betonar dock att de anställda totalt sett blivit något fler vilket gjort att andelen med anställningsformen blivit mindre.

Karin Wanngård (S): Vi har bättre koll än tidigare

Nyheter

– Den största delen är barnskötare och elevassistenter, och de är knepiga därför att de anställs på grund av biståndsbeslut för barn i behov av särskilt stöd och de är ju tidsbegränsade, säger Anita Lidberg.

Hon menar att det skett förändringar sedan politikernas beslut. Bland annat utbildningar av stadens chefer.

– Man är mer noggrann, men sen är det ju så att vi har 2 000 anställande chefer så det är säkert någon som gör något fel nånstans, men det är inget systemfel utan man är väldigt klar över att man måste använda rätt anställningsform.

Jessica Klemetsson är ordförande för Kommunals lokalavdelning i Stockholm.

Hon menar att arbetet med att få bort allmän visstid inte märkts nere på golvet i Stockholm.

– Det är inte min bild nej. Jag skulle nog säga att man inte har märkt så stor skillnad tyvärr.

Allmän visstid lika vanligt i röda och blå kommuner

Nyheter

Hon anser att den politiska ambitionen är god och att det är ett bra initiativ att exempelvis utbilda stadens chefer.

Men hon saknar samtidigt en uppföljning från politikerna kring hur det har gått.

– Jag tycker det finns all rätt att kritisera att man inte gjort någon uppföljning. Jag jobbar ju själv ute i verksamheten och det är klart att man behöver vikarier, men att inte veta vem man ska jobba med på sikt är verkligen inte bra för barnen eller de äldre, det blir sämre kontinuitet och kvalitet för medborgarna.

Allmän visstid

  • Visstidsanställningar är de anställningar som inte är tillsvidareanställningar, alltså fasta jobb.
  • I LAS finns i dag visstidsanställningarna vikariat, säsongsarbete, anställning när arbetstagaren har fyllt 67 samt allmän visstid. Man kan även provanställa någon under maximalt sex månader.
  • Allmän visstid är en anställningsform som arbetsgivaren inte behöver motivera. Den kan vara i maximalt två år.
  • Anställningsformen infördes 2007 av Alliansen men det var Socialdemokraternas tidigare ändring av LAS med så kallad fri visstid som stod som modell. Fri visstid fungerade ungefär som allmän visstid men kunde bara innehas i 14 månader.
  • I Socialdemokraternas lagändring togs en rad typer av visstidsanställningar bort, som ”tillfällig arbetsanhopning” och ”visst arbete”. När Alliansen vann valet behöll de ändringarna, men bytte namn på fri visstid till allmän och förlängde anställningsformen till två år.