Målarnas facktidning rapporterar, med hänvisning till Yle, att USA:s federala miljöskyddsmyndighet EPA beslutat om nya regler för asbestanvändning i produkter på den amerikanska marknaden.

Asbest har aldrig varit helt förbjudet i USA, men användningen är däremot strikt reglerad. EPA försökte under 1989 att införa ett totalförbud men stötte på juridisk patrull när kemikalieindustrin överklagade beslutet.

Resultatet blev, enligt intresseorganisationen Mesothelioma Center, en kompromiss där asbest får användas i bland annat bilars bromssystem och brandsäkra kläder.

Men nu öppnar EPA för att tillåta flera användningsområden. Användningen kommer att vara tillståndspliktig, men för första gången på omkring 30 år har intresserade företag möjlighet att ansöka om godkännande för nya asbestprodukter.

Donald Trumps märkligaste tweets?

Global

Riktlinjerna är ett resultat av ett kongressbeslut 2016, under Obamaadministrationens sista år, men ligger i linje med den nuvarande presidenten Donald Trumps ambition att försvaga landets miljöskyddslagstiftning.

Trump har tidigare ifrågasatt hälsoriskerna med asbest och hävdade för några år sedan i ett inlägg på mikrobloggen Twitter att tvillingtornen inte hade rasat – under terrorattackerna den 11 september 2001 – om de inte hade asbestsanerats.

Asbest

Asbestfibrer kan orsaka asbestos, lungcancer, mesoteliom.

Sverige införde, som ett av de första länderna i världen, ett totalt asbestförbud 1982. Ett femtiotal länder har följt efter.

Globalt orsakar asbest omkring 100 000 dödsfall varje år, enligt Världshälsoorganisationen.

Källor: 1177, Dagens Arbete