Arbetet Global
Arbetet Global – fackliga utrikesnyheter från hela världen

Situationen i Kongo-Kinshasa, vågen av rohingyer som tvingas lämna Myanmar (Burma), svältkatastrofen i Sydsudan samt Syrienkriget.

Det är fyra av de kriser i världen som lett till att 68,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2017, enligt den årliga rapport som FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, släpper på tisdagen.

Det är nästan tre miljoner fler än år 2016.

Av de 68,5 miljonerna har drygt 25 miljoner flytt till ett annat land, resten är på flykt inom sitt eget land.

– Vi befinner oss vid ett vägskäl, där det krävs ett nytt och mer omfattande förhållningssätt för att lyckas hantera den globala flyktingsituationen så att inte enskilda samhällen och länder tvingas göra det på egen hand, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie, i rapporten.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Under 2017 tvingades 16,2 miljoner människor på flykt. Det motsvarar en person varannan sekund som måste lämna sitt hem.

De 16,2 miljonerna är dels människor som redan var på flykt och flydde på nytt, dels sådana som flydde för första gången, både inom sitt eget hemland och till länder utanför.

 

 

De enskilda kriser som tvingade flest nya människor på flykt förra året var konflikterna i Syrien, Sydsudan och Myanmar.

Från Sydsudan flydde en miljon, från Syrien ungefär 800 000 och från Myanmar flydde 665 000 personer.

– För Myanmar har antalet flyktingar mer än fördubblats under 2017. Det tillför enormt till antalet i stort, säger Caroline Bach, talesperson för UNHCR i Nordeuropa.

Flyktingarna från Myanmar tar sig till Bangladesh och är ett tydligt exempel på hur flyktingströmmar ofta ser ut.

– Nio av tio människor som tvingas fly sina hem flyr inom det egna landet, eller till grannlandet. Det är många som har en bild av att alla världens flyktingar söker sig till Europa — men så är det inte, säger Caroline Bach.

Det gör att en stor del av världens flyktingar lever i utvecklingsländer, som står illa rustade att ta emot dem som kommer.

Moa Kärnstrand/TT

UNCHR:s flyktingrapport 2018

• Av de 68,5 miljoner människor som är på flykt är 40 miljoner flyktingar i sitt eget land.

• 25 procent av de flyktingar som befinner sig i ett annat land än sitt hemland utgörs av palestinier och faller under FN:s hjälporgan för palestinier, UNRWA.

• 2017 ökade antalet som tvingades korsa en gräns i sin flykt med 2,9 miljoner jämfört med 2016 — den största ökningen under ett enskilt år i UNHCR:s historia.

• Av de flyktingar (ej internflyktingar) som sorterar under UNHCR:s ansvar kommer den största gruppen, 6,3 miljoner människor, från Syrien. Därefter följer Afghanistan med 2,6 miljoner, Sydsudan med 2,4 miljoner, Myanmar med 1,2 miljoner och Somalia med 986 400.

• Turkiet är fortfarande det land som tagit emot flest flyktingar, 3,5 miljoner under 2017, medan Libanon tagit emot flest i förhållande till sin befolkning. I Libanon var 2017 var sjätte person en flykting.

• Utvecklingsländer tog emot 85 procent av flyktingarna 2017, med Turkiet i topp på 3,5 miljoner följt av Pakistan och Uganda på 1,4 miljoner vardera. Det översta europeiska landet på listan är Tyskland, som tog emot 970 400 flyktingar 2017.

• Fem miljoner flyktingar återvände till sina hem under 2017, varav majoriteten var internflyktingar.

Källa: UNHCR