Sverige tar emot för många asylinvandrare och antalet måste ner till övriga EU-länders nivåer.

Det var beskedet på fredagsförmiddagen då statsminister Stefan Löfven, tillsammans med migrationsminister Heléne Fritzon, presenterade Socialdemokraternas framtida migrationspolitik.

Partiet vill att den nya, mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast tills det finns gemensamma flyktingregler i EU, dessutom vill man strama åt invandringen på en rad punkter.

Man vill bland annat begränsa det så kallade spårbytet, alltså att de som nekats asyl i stället söker arbetstillstånd.

Förra året godkändes totalt 955 arbetstillstånd från personer som tidigare fått avslag på sin asylansökan, enligt Migrationsverkets statistik. Året innan var siffran 181 stycken.

– Det leder till ökad exploatering och fusk med arbetsintyg och undergräver våra principer för migration, säger Heléne Fritzon till TT.

Personer som fått avslag på sin asylansökan ska inte kunna få försörjningsstöd, menar Socialdemokraterna.

Barnen till de som fått avslag ska inte heller kunna gå i svensk skola, enligt statsminister Stefan Löfven.

– Nej, man ska i första hand återvända. Sen vad som händer i varje enskilt fall beror på hur lång tid det tar, men principen ska vara att om man fått ett nej så ska man inte kunna ta del av svensk välfärd, säger han till TT.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är positiv till beskedet, när Arbetet når honom.

– Det känns att det ligger väl i linje med vad vi har sagt från LO tidigare. Det här är ju en tillfällig lag som vi lever på nu och det är klart att alla har rätt att veta vad som ska gälla efter att den upphör.

Antalet asylsökande har sjunkit kraftigt sedan de nya hårdare asylreglerna infördes under 2016.

Förra året sökte 25 666 personer asyl i Sverige, enligt Migrationsverket. Betydligt färre än under flyktingkrisen 2015 då 162 877 personer sökte asyl. Men också den lägsta siffran sedan 2009.

Karl-Petter Thorwaldsson menar att LO är för permanenta uppehållstillstånd när läget stabiliserats, vilket han inte anser att det gjort än.

Han har dock hopp om de EU-förhandlingar som just nu pågår om migrationen.

– Det är klart att om man har en överenskommelse i hela Europa, då är den stora risken över.

Det ska bli svårare att byta spår från asylinvandrare till arbetskraftsinvandrare. Vad tycker du om det?
– Det är ju rätt så självklart. Antingen är man arbetskraftsinvandrare och kommer på det regelverket eller så är man asylinvandrare. Sen är det naturligtvis inget som hindrar att den som matchar ett arbete på kollektivavtalsenlig grund ska kunna ta det, så som det presenterades för några veckor sedan.

Att de som fått avslag på sin asylansökan inte ska kunna få försörjningsstöd vill inte Karl-Petter Thorwaldsson kommentera då han inte är tillräckligt påläst på förslaget.

Inte heller frågan om barnen till de asylsökande ska få gå i svensk skola.

– Jag kan inte det där och det är inte heller LO:s hemmafråga, men jag tror att de har rätt att gå i skola enligt lag.

Så vill Socialdemokraterna förändra migrationspolitiken

 • Att den nya asyllagen ska ligga fast tills gemensamma regler i EU är på plats.
 • Behålla gränskontroller så länge de behövs och förstärkta ID-kontroller vid behov.
 • Införa centrala mottagningar för asylsökande på ett antal platser i landet innan placering i kommuner.
 • Riva upp dagens modell med eget boende (EBO).
 • Kraftigt utöka åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet.
 • Ytterligare öka antalet förvarsplatser och utöka möjligheterna att placera i förvar.
 • Fördubbla tiden för förnyad asylansökan efter avslag, och förlänga tiden med återreseförbud om man inte lämnar landet frivilligt efter avslag.
 • Avskaffa möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag.
 • Avskaffa, eller kraftigt minska, möjligheten att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan.
 • Öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa.
 • Att alla länder Sverige ger bistånd till, eller som Sverige ger viseringslättnader till, ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan.
 • Bekämpa internationell människosmuggling hårdare.
 • Utöka FN:s internationella kvotflyktingsystem så att ansvaret fördelas på fler länder.
 • Att Sverige ska vara pådrivande för att stödja fler länders kapacitet att ta emot och integrera migranter för att åstadkomma en bättre hantering av migration i världen.

Källa: socialdemokraterna.se