För ett år sedan tog han sig an uppdraget att utreda konflikträtten.

Den femte juni, tre dagar innan han lämnade sitt förslag, presenterade parterna sin lösning som nu blir den regeringen går vidare med.

Arbetsrättsjuristen Tommy Larsson säger sig vara glad över händelseutvecklingen.

– Det här handlar ju om fundamenten i den svenska arbetsmarknadsmodellen, det är alltid bäst att parterna själva hanterar sådana frågor.

Hans utredning innehåller två förslag. Huvudvarianten är att man inte längre ska ha rätt att ta till stridsåtgärder mot redan avtalsbundna företag annat än i undantagsfall.

Undantagen ger bland annat rätt att strida för ett avtal som är identiskt med det som redan finns med ett annat fack.

Man får också strejka under samma förutsättningar som i dag om det befintliga avtalet har sämre villkor än vad som brukar gälla på arbetsmarknaden.

Tommy Larssons andra förslag är väldigt likt det som parterna lade fram i tisdags. Han säger att han inte har läst parternas förslag.

– Men i grunden tror jag att det är detsamma.

Han konstaterar att en utmaning med att ändra strejkrätten är att den lagstiftning som måste skrivas om delvis är ålderdomligt skriven, eftersom den är från 1928.

– Men framför allt är väldigt mycket oskrivet och praxisstyrt, säger Tommy Larsson.

Oskrivna regler, rutiner och mekanismer framtagna av parterna styr alltså vad som gäller.

– Då är det svårt att gå in med en lagreglering och vara säker på att man inte påverkar saker som man inte ska påverka, säger han.

Inte heller med de förslag som nu lämnats till regeringen ser han att det går att överblicka konsekvenserna fullt ut, även om han inte heller vill överdriva riskerna med att ändra lagen.