Fram till april i år tyckte Moderaterna att grundläggande högskolebehörighet på gymnasiets yrkeslinjer var bra för att klara företagens kompetensbrist.

Därefter bytte man fot och enades med övriga Alliansen om att det är dåligt.

Kanske är det så att Liberalerna, som aldrig gillat generell högskolebehörighet, har gjort sig till Alliansens kung på skolgården och enväldigt bestämmer Alliansens skolpolitik.

Med mantrat ”alla kan inte bli akademiker” har Liberalernas partiledare Jan Björklund i mer än ett decennium stridit mot mer högskolebehörighet.

Ändå föreslår regeringen att det ska gå att välja bort behörighetsskapande ämnen.

I en rödgrön skolpolitik är det inget tvång att bli akademiker. Det är inget tvång att ens läsa in högskolebehörighet.

Men möjligheten ska finnas där. Borgerliga partier har redan alltför många gånger, nu senast när Alliansen satt vid makten, stoppat arbetarklassbarnens möjligheter att studera vidare.

Men framtida studier måste vara öppet för alla som vill.

Nämnas bör också att Svenskt Näringsliv, Företagarna och samtliga LO-förbund uttalat sig för en grundläggande högskolebehörighet.

Men Björklund fortsätter att upprepa sitt mantra, och med SD:s hjälp hotar Alliansen att stoppa regeringens förslag.

Allt medan kompetensbristen tilltar.